Veiligheidsvoorzieningen


DC-ompolingsbeveiliging

Kortsluitdiode

Vrijschakelpunt aan ingangszijde

DC-lastscheider

AC-kortsluitvastheid

Stroomregeling

Netbewaking

SMA Grid Guard 10.0

Maximaal toegestane zekering

32 A

Aardlekbewaking

Isolatiebewaking: Riso > 200 kΩ

Aardlekbewaking voor alle stroomtypen

Aanwezig