Skyddsanordningar


Polaritetsskydd likström

Kortslutningsdiod

Frikopplingsställe på ingångssidan

Lastfrånskiljare för likström

Kortslutningshållfasthet växelström

Strömreglering

Nätövervakning

SMA Grid Guard 10.0

Maximalt tillåtet skydd

32 A

Jordslutningsövervakning

Isoleringsövervakning: Riso >200 kΩ

Allströmskänslig enhet för läckströmsövervakning

Finns