Koruyucu düzenekler


DC ters polarite koruması

Kısa devre diyodu

Giriş tarafı bağlantı kesme cihazı

DC devre kesici anahtar

AC kısa devre kapasitesi

Akım kontrolü

Şebeke denetimi

SMA Grid Guard 10.0

Müsaade edilen maksimum sigorta koruması

32 A

Topraklama hata takibi

İzolasyon denetimi: Riso >200 kΩ

Bütün akımlara duyarlı kaçak akım denetleme ünitesi

Mevcut