Ylimääräisen maadoituksen liittäminen


Ammattiehenkilöstö

Jos asennuspaikka vaatii lisämaadoituksen tai potentiaalintasauksen, voit liittää invertteriin ylimääräisen maadoituksen. Näin vältetään kosketusvirta, jos vaihtovirtapistokkeen maadoitusjohdin pettää. Tarvittava rengaskaapelikenkä ja ruuvi löytyvät invertterin toimitussisällöstä.

Lisäksi tarvittavat materiaalit (eivät sisälly toimitukseen):

  • 1 maadoitusjohto

Maadoitusjohdolle asetetut vaatimukset:

Hienosäikeisten johdinten käyttö

Voit käyttää jäykkää johdinta tai taipuisaa hienosäikeistä johdinta.

  1. Jos käytetään hienosäikeistä johdinta, se on puristettava kaksinkertaisesti rengaskaapelikengällä. Varmista, ettei vedettäessä eikä taivutettaessa näy kuorittua johdinta. Rengaskaapelikengällä taataan näin riittävä vedonpoisto.
  • Maadoitusjohdon poikkipinta: enintään 10 mm²

Toimintaohjeet:

  1. Kuori maadoitusjohtoa.
  2. 2371550732
  3. Työnnä maadoitusjohdon kuorittu osa rengaskaapelikenkään ja purista puristuspihdeillä.
  4. 2371551116
  5. Työnnä lieriökantaruuvi M5x12 rengaskaapelikenkään ruuvinreiän läpi ja kiristä rengaskaapelikengän ruuvi liityntäpisteeseen Torx-ruuvinvääntimellä (TX25) (vääntömomentti: 2,5 Nm) ylimääräistä maadoitusta varten.