Ansluta extra jordning


Kvalificerad personal

Om det lokalt krävs en extra jordning eller en potentialutjämning kan du ansluta en extra jordning på växelriktaren. Därigenom undviks kontaktström i händelse av fel på skyddsledaren på växelströmkontakten. Den erforderliga ringkabelskon och skruven medföljer växelriktaren.

Erforderligt extra material (ingår ej i leveransomfattningen):

  • 1 jordningskabel

Krav på jordningskabeln:

Användning av fintrådiga ledare

Det går att använda en massiv ledare eller en flexibel, fintrådig ledare.

  1. Om en fintrådig ledare används måste den crimpas dubbelt med en ringkabelsko. Säkerställ då att inte någon oisolerad ledare syns när man drar eller böjer. Därigenom garanteras en tillräcklig dragavlastning genom ringkabelskon.
  • Jordningskabelns tvärsnitt: högst 10 mm²

Tillvägagångssätt:

  1. Avisolera jordningskabeln.
  2. 2371550732
  3. För in jordningskabelns oisolerade del i ringkabelskon och crimpa med en crimptång.
  4. 2371551116
  5. För skruven med kullrigt huvud M5x12 genom skruvhålet i ringkabelskon och dra åt ringkabelskon med skruven på anslutningspunkten för en extra jordning med en Torx-skruvmejsel (TX25) (vridmoment 2,5 Nm).