WLAN-antenne monteren


Vakman

Voorwaarde:

  • De meegeleverde WLAN-antenne moet worden gebruikt.

Werkwijze:

  1. GEVAAR

    Levensgevaar door elektrische schok

    1. Schakel de omvormer spanningsvrij Omvormer spanningsvrij schakelen).
  2. De beschermkap van de bus op de omvormer afnemen.
  3. 2371696908
  4. De WLAN-antenne in de bus steken en vastdraaien (draaimoment: 1 Nm).
  5. Door licht trekken aan de WLAN-antenne waarborgen, dat de WLAN-antenne vastzit.