WLAN-antennin asennus


Ammattiehenkilöstö

Edellytys:

  • Toimituksen mukana tulevaa WLAN-antennia täytyy ehdottomasti käyttää.

Toimintaohjeet:

  1. VAARA

    Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

    1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
  2. Irrota suojakansi invertterin liittimestä.
  3. 2371696908
  4. Kytke ja kierrä WLAN-antenni liittimeen (vääntömomentti: 1 Nm).
  5. Varmista WLAN-antennia kevyesti vetämällä, että WLAN-antenni on tiukasti paikoillaan.