Montering af WLAN-antenne


Fagmand

Forudsætning:

  • Den medleverede WLAN-antenne skal anvendes.

Fremgangsmåde:

  1. FARE

    Livsfare på grund af elektrisk stød

    1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
  2. Tag beskyttelseskappen af hunstikket på omformeren.
  3. 2371696908
  4. Stik WLAN-antennen ind i hunstikket, og skru den fast (drejningsmoment: 1 Nm).
  5. Kontrollér, at WLAN-antennen sidder fast ved at trække let i den.