Alalisvoolu pistmiku lahtivõtmine


Spetsialistid

Alalisvoolu pistmiku lahtivõtmiseks (nt vale konfektsioneerimise korral) toimige nii, nagu on alljärgnevalt kirjeldatud.

OHT

Eluoht elektrilöögi tõttu avatud alalisvoolu juhtme või alalisvoolu pistikukontakti puudutamise korral kahjustatud või vabastatud alalisvoolu pistmike puhul.

Alalisvoolu pistmike vale lukustusest vabastamise või eemaldamise korral võivad alalisvoolu pistmikud murduda ja kahjustuda, eralduda alalisvoolu kaablitest või mitte olla enam õigesti ühendatud. Selle tagajärjel võidakse avada alalisvoolu juhtmed või alalisvoolu pistmiku kontaktid. Pinge all oleva alalisvoolu juhtme või alalisvoolu pistmiku kontaktide puudutamise korral võib elektrilöök põhjustada surma või raskeid vigastusi.

 1. Kandke alalisvoolu pistmike juures töötamise ajal isoleeritud kindaid ja kasutage isoleeritud tööriista.
 2. Veenduge, et alalisvoolu pistmikud on laitmatus seisukorras ja et ükski alalisvoolu juhe ega alalisvoolu pistmik ei ole avatud.
 3. Vabastage alalisvoolu pistmikud ettevaatlikult lukustusest ja eemaldage, nagu on alljärgnevalt kirjeldatud.

Meetod:

  4177267596
 1. vabastage alalisvoolu pistmikud lukustusest ja eemaldage. Selleks pistke kruvikeeraja või painutatud otsaga naaskel (tera laius: 3,5 mm) külgmisse pilusse ja eemaldage alalisvoolu pistmik. Seejuures ärge kangutage alalisvoolu pistmikke, vaid pistke tööriist üksnes lukustuse vabastamiseks külgmisse pilusse ja ärge tõmmake kaablit.
 2. 2072486412
 3. Vabastage alalisvoolu pistmiku lukustusmutter.
 4. 2072486796
 5. Vabastage lukustusest alalisvoolu pistmik. Selleks haakige kruvikeeraja külgmisse fiksaatorisse ja kangutage see lahti (tera laius: 3,5 mm).
 6. Tõmmake alalisvoolu pistmikud ettevaatlikult ükstesisest eemale.
 7. 2072487180
 8. Vabastage kinnituskonsool. Selleks haakige kruvikeeraja kinnituskonsooli külge ja kangutage konsool lahti (tera laius: 3,5 mm).
 9. Eemaldage kaabel.