Demontera DC-kontakt


Kvalificerad personal

För att demontera likströmskontakterna (t.ex. vid felaktig konfektionering), gör som beskrivs nedan.

FARA

Livsfara genom elektrisk stöt om frilagda likströmsledare eller likströmskontakter berörs om likströmskontakter är skadade eller har lossat.

Genom felaktig upplåsning eller borttagning av likströmskontakterna kan likströmskontakterna gå av eller skadas, lossa från likströmskablarna eller inte längre vara korrekt anslutna. Därigenom kan likströmsledarna eller likströmskontakterna ligga fria. Att beröra spänningsförande likströmsledare eller likströmskontakter leder till döden eller allvarliga skador genom elektrisk stöt.

 1. Använd isolerade handskar och isolerade verktyg vid arbeten med likströmskontakterna.
 2. Se till att likströmskontakterna är i felfritt skick och att inga likströmsledare eller likströmskontakter ligger fria.
 3. Lås försiktigt upp likströmskontakterna och dra bort dem såsom beskrivs nedan.

Tillvägagångssätt:

  4177267596
 1. Lossa och dra ur likströmskontakterna. För att göra detta kan du sticka in en spårskruvmejsel eller en vinklad saxsprint (bladbredd: 3,5 mm) i en av sidoslitsarna och dra bort likströmskontakterna. Bänd inte bort likströmskontakterna utan sätt endast in verktyget för att lossa låsningen i någon av sidoslitsarna och dra inte i kabeln.
 2. 2072486412
 3. Lossa huvmuttern på likströmskontakten.
 4. 2072486796
 5. Lås upp likströmskontakten. Haka då in en spårskruvmejsel i ihakningen på sidan och öppna ihakningen (bladbredd: 3,5 mm).
 6. Dra försiktigt isär likströmskontakten.
 7. 2072487180
 8. Lossa klämbygeln. Haka då in en spårskruvmejsel i klämbygeln och öppna upp klämbygeln (bladbredd: 3,5 mm).
 9. Ta bort kabeln.