Afmontering af AC-stikforbinder


Fagmand

Gå frem som beskrevet nedenfor for at afmontere DC-stikforbinderne (f.eks. i tilfælde af en forkert tilpasning).

FARE

Livsfare pga. strømstød ved berøring af fritlagte DC-leder eller DC-stikkontakter, hvis DC-stikforbindelser er beskadigede eller løsnede.

Løsnes og udtrækkes DC-stikforbindelserne forkert, kan de gå i stykker og blive beskadiget, løsne sig fra DC-kablerne eller kan så ikke længere tilsluttes korrekt. DC-lederne eller DC-stikkontakterne kan blive fritlagte heraf. Berøring af DC-leder eller DC-stikkontakter, der er påtrykt spænding, medfører elektrisk stød, hvilket kan være livsfarligt eller medføre alvorlige kvæstelser.

 1. Bær isolerede handsker og brug isoleret værktøj under arbejderne på DC-stikforbindelserne.
 2. Kontrollér, at DC-stikforbindelserne er i en lydefri tilstand og at ingen DC-leder eller DC-stikkontakter er fritlagte.
 3. Løsn forsigtigt DC-stikforbindelserne, og træk dem af som beskrevet nedenfor.

Fremgangsmåde:

  4177267596
 1. Oplås DC-stikforbinderne, og tag dem af. Sæt en flad skruetrækker eller en vinklet fjederskruetrækker (skruetrækkerbredde: 3,5 mm) i en af åbningerne på siden, og træk DC-stikforbindelserne af. Løft ikke DC-stikforbindelserne ud, men stik kun værktøjet i en af slidserne i siden for at løsne fastspændingen og træk ikke i kablet.
 2. 2072486412
 3. Løsn DC-stikforbinderens omløbermøtrik.
 4. 2072486796
 5. Lås DC-stikforbinderen op. Sæt dertil en kærvskruetrækker ind i fastklemningen i siden, og løft fastklemningen ud (klingebredde: 3,5 mm).
 6. Skil forsigtigt DC-stikforbinderen ad.
 7. 2072487180
 8. Løsn klembøjlen. Sæt i den forbindelse en kærvskruetrækker i klembøjlen, og løft klembøjlen ud (klingebredde: 3,5 mm).
 9. Tag kablet ud.