Produktbeskrivelse


6504136972

Produktets opbygning

Position

Betegnelse

A

DC-lastadskiller

B

LED'er

LED'erne signalerer produktets driftstilstand.

C

Mærkat med QR-kode til scanning i SMA 360° appen til enkel forbindelse til brugerfladen via WLAN.

D

Typeskilt

Typeskiltet identificerer produktet entydigt. Typeskiltet skal være anbragt permanent på produktet. På typeskiltet findes følgende informationer:

  • Apparattype (Model)

  • Serienummer (Serial No. eller S/N)

  • Produktionsdato (Date of manufacture)

  • Identifikationskode (PIC) til registrering i Sunny Portal

  • Registreringskode (RID) til registrering i Sunny Portal

  • WLAN-kode (WPA2-PSK) til en direkte forbindelse til omformerens brugerflade via WLAN

  • Apparatspecifikke mærkedata