Productbeschrijving


6504136972

Opbouw van het product

Positie

Aanduiding

A

DC-lastscheider

B

LED's

De leds signaleren de bedrijfstoestand van het product.

C

Stickers met QR-code voor het scannen in de SMA 360° app voor eenvoudige verbinding met de gebruikersinterface via WLAN

D

Typeplaatje

Het typeplaatje identificeert het product eenduidig. Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht. Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie:

  • type apparaat (Model)

  • serienummer (Serial No. of S/N)

  • productiedatum (Date of manufacture)

  • Identificatiecode (PIC) voor de registratie in Sunny Portal

  • Registratiecode (RID) voor de registratie in Sunny Portal

  • WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) voor de directe verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer via WLAN

  • specifieke kenmerken van het apparaat