Ürün açıklaması


6504136972

Ürünün yapısı

Konum

Tanım

A

DC devre kesici anahtar

B

LED'ler

LED'ler ürünün işletim durumunu gösterir.

C

WLAN aracılığıyla kullanıcı arayüzüne kolay bağlantı için SMA 360° uygulaması ile taranabilir QR kodlu etiket

D

Etiket

Etiket, ürünü net olarak tanımlar. Etiket her zaman, ürünün üzerinde takılı olmalıdır. Etiketin üzerinde yer alan bilgiler:

  • Cihaz tipi (Model)

  • Seri numarası (Serial No. ya da S/N)

  • Üretim tarihi (Date of manufacture)

  • Sunny Portal portalında kayıt için kimlik anahtarı (PIC)

  • Sunny Portal portalında kayıt için kayıt anahtarı (RID)

  • Eviricinin kullanıcı arabirimine WLAN üzerinden doğrudan bağlantı için WLAN şifresi (WPA2-PSK)

  • Cihaza özgü karakteristikler