Frakobling af dynamisk effektvisning


Omformeren signaliserer som standard sin effekt dynamisk ved, at den grønne LED pulserer. I den forbindelse tænder og slukker den grønne LED flydende eller lyser konstant ved fuld effekt. De forskellige niveauer henviser i den forbindelse til omformerens indstillede virkeeffektgrænse. Hvis visningen ikke er ønsket, skal du frakoble denne funktion ved at gå frem på følgende måde. Derefter lyser den grønne LED konstant for at signalere tilførselsdriften.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren Dynamic power display via green LED i parametergruppen Device > Operation, og stil den på Off.