Dynaamisen tehonäytön kytkeminen pois päältä


Invertteri ilmoittaa tehostaan vakiona dynaamisesti vihreä LED:n välkynnällä. Sen jälkeen vihreä LED syttyy ja sammuu tai palaa tasaisesti täydessä tehossa. Eri porrastukset viittaavat invertterille säädettyyn pätötehorajaan. Ellei näyttö ole toivottu, kytke tämä toiminto seuraavan menettelyn mukaisesti pois päältä. Sen jälkeen vihreä LED palaa tasaisesti ja ilmoittaa näin syöttökäytöstä.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

Toimintaohjeet:

  • Valitse parametriryhmästä Device > Operation (Laite > Käyttö) parametri Dynamic power display via green LED (Dynaaminen tehonäyttö vihreällä LED:llä) ja valitse asetukseksi Off (Pois).