Stänga av dynamisk effektangivelse


Växelriktaren signalerar effekten som standard dynamiskt genom att den gröna lysdioden pulserar. Den gröna lysdioden tänds och släcks då flytande eller lyser konstant vid full effekt. De olika graderna gäller då växelriktarens inställda gräns för aktiv effekt. Om du inte vill ha den här angivelsen, stänger du av funktionen på följande sätt. Därefter lyser den gröna lysdioden konstant för att signalera matardriften.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Tillvägagångssätt:

  • I parametergruppen Utrustning > Drift väljer du parametern Dynamisk effektangivelse via grön lysdiod och sätter på Av.