Konfiguratsiooni salvestamine failis


Võite vaheldi asjakohase konfiguratsiooni salvestada failis. Seda faili võite te kasutada kui vaheldi andmevarundust ja importida faili seejärel uuesti ühte või teise sama tüüpi või sama seadmerühma vaheldisse, et konfigureerida vaheldit. Seejuures salvestatakse üksnes seadme parameetrid, mitte paroolid.

Meetod:

  1. avage kasutajaliides Ühenduse loomine kasutajaliidesega).
  2. Logige sisse kasutajaliidesesse Kasutajaliidesesse sisselogimine ja sealt väljalogimine).
  3. valige menüü Seadme konfiguratsioon.
  4. Valige [Seaded].
  5. Valige kontekstimenüüs [Konfiguratsiooni salvestamine failis].
  6. Jälgige dialoogiakna juhiseid.