Konfiguroinnin tallennus tiedostoon


Voit tallentaa invertterin nykyisen konfiguroinnin tiedostoon. Voit käyttää tätä tiedostoa invertterin varmuuskopiona ja tuoda tiedoston sen jälkeen takaisin tähän tai muuhun samantyyppiseen tai samaan laiteperheeseen kuuluvaan invertteriin invertterin konfigurointia varten. Silloin tallennetaan ainoastaan laiteparametrit, muttei salasanoja.

Toimintaohjeet:

  1. Avaa käyttöliittymä Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään).
  2. Kirjaudu käyttöliittymään Sisäänkirjaus käyttöliittymään ja siitä uloskirjaus).
  3. Valitse valikko Device configuration (Laitteen konfigurointi).
  4. Valitse Settings (Asetukset).
  5. Valitse kontekstivalikosta [Save configuration in file] (Konfiguroinnin tallennus tiedostoon).
  6. Seuraa valintaikkunan ohjeita.