Konfigürasyonun dosyaya kaydedilmesi


Eviricinin güncel konfigürasyonunu bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Söz konusu dosyayı bu eviricinin veri yedeği olarak kullanabilir ve ileride aynı dosyayı yine bu eviricide ya da aynı tip veyahut aynı cihaz ailesinden farklı bir eviricide konfigürasyon amaçlı içe aktarabilirsiniz. Bu işlemde sadece cihaz parametreleri kaydedilir, şifreler kaydedilmez.

Yapılacaklar:

  1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
  2. Kullanıcı arabiriminde oturum açın Kullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama).
  3. Device configuration menüsünü seçin.
  4. [Settings] öğesini seçin.
  5. İçerik menüsünde [Save configuration to a file] öğesini seçin.
  6. Diyalogtaki talimatlara uyun.