Configuratie opslaan in bestand


U kunt de actuele configuratie van de omvormer opslaan in een bestand. Dit bestand kunt u als back-up van deze omvormer gebruiken en het bestand vervolgens weer naar deze of naar andere omvormers van hetzelfde type of dezelfde apparaatfamilie importeren om de omvormers te configureren. Daarbij worden uitsluitend de apparaatparameters opgeslagen, niet de wachtwoorden.

Werkwijze:

  1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
  2. Bij gebruikersinterface aanmelden Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden).
  3. Selecteer het menu Apparaatconfiguratie.
  4. Kies [Instellingen].
  5. Kies in het contextmenu [Configuratie opslaan in bestand].
  6. Volg de instructies in het dialoogvenster.