Indstilling af SMA ShadeFix


Fagmand

Du kan indstille det tidsinterval, hvor omformeren skal søge efter det optimale arbejdspunkt. Hvis du ikke ønsker at anvende SMA ShadeFix, kan du deaktivere funktionen.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren Time interval SMA ShadeFix i parametergruppen DC Side > DC settings >SMA ShadeFix, og indstil det ønskede tidsinterval. I den forbindelse er det optimale tidsinterval som regel 6 minutter. Kun i tilfælde af ekstrem langsom ændring af skyggeforholdene bør denne værdi forøges.

    Omformeren optimerer PV-anlæggets MPP inden for det indstillede tidsinterval.

  • For at deaktivere SMA ShadeFix skal parameteren SMA ShadeFix i parametergruppen DC Side > DC settings > SMA ShadeFix stilles på Off.