SMA ShadeFix -säätäminen


Ammattiehenkilöstö

Voit asettaa aikavälin, jonka kuluessa invertterin tulee hakea optimaalista toimintapistettä. Ellet halua käyttää SMA ShadeFixiä, voit passivoida toiminnon.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

Toimintaohjeet:

  • Valitse parametriryhmästä DC Side > DC settings > SMA ShadeFix (DC-puoli > DC-asetukset > SMA ShadeFix) parametri Time interval SMA ShadeFix (Aikaväli SMA ShadeFix) ja aseta haluamasi aikaväli. Optimi aikaväli on tuolloin yleensä 6 minuuttia. Arvoa tulee nostaa vain, jos varjoisuustilanne muuttuu äärimmäisen hitaasti.

    Invertteri optimoi aurinkokennojärjestelmän MPP:n määritellyllä aikavälillä.

  • Voit passivoida SMA ShadeFixin valitsemalla parametriryhmästä DC Side > DC settings > SMA ShadeFix (DC-puoli > DC-asetukset > SMA ShadeFix) parametrin SMA ShadeFix asetukseksi Off (Pois).