Ställa in SMA ShadeFix


Kvalificerad personal

Du kan ställa in det tidsintervall där växelriktaren ska söka den optimala arbetspunkten. Om du inte vill använda SMA ShadeFix, går det att avaktivera funktionen.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Tillvägagångssätt:

  • I parametergruppen DC Side > DC settings > SMA ShadeFix väljs parametern Time interval SMA ShadeFix och det önskade tidsintervallet väljs. Då är optimal tid för cykeln i regel 6 minuter. Värdet ska bara höjas vid extremt långsam ändring av skuggningssituationen.

    Växelriktaren optimerar MPP i PV-anläggningen med föreskrivet tidsintervall.

  • För att deaktivera SMA ShadeFix, ska i parametergruppen DC Side > DC settings > SMA ShadeFix parametern SMA ShadeFix sättas på Av.