SMA ShadeFix instellen


Vakman

U kunt het tijdsinterval instellen, waarbinnen de omvormer het optimale vermogenspunt moet zoeken. Als u geen gebruik maakt van SMA ShadeFix, kunt u de functie deactiveren.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven Bedrijfsparameters wijzigen).

Werkwijze:

  • In de parametergroep DC-zijde > DC instellingen > SMA ShadeFix de parameter Tijdsinterval SMA ShadeFix kiezen en de gewenste tijdsinterval instellen. Daarbij bedraagt het optimale tijdsinterval normaal gesproken 6 minuten. Verhoog deze waarde alleen als de stand van de schaduw uitzonderlijk langzaam verandert.

    De omvormer optimaliseert het MPP van de PV-installatie binnen het aangegeven tijdsinterval.

  • Om SMA ShadeFix te deactiveren, in de parametergroep DC-zijde > DC instellingen > SMA ShadeFix de parameter SMA ShadeFix op Uit instellen.