Salasanan vaihtaminen


Invertterin salasana voidaan vaihtaa molemmille käyttäjäryhmille. Silloin käyttäjäryhmä Installer (Asentaja) voi vaihtaa oman salasanan ohella myös käyttäjäryhmän User (Käyttäjä) salasanan.

Yhden kommunikaatiolaitteen kattamat järjestelmät

Yhden kommunikaatiolaitteen (esim. Sunny Portal, Cluster Controller) kattamissa järjestelmissä voit antaa käyttäjäryhmälle Installer (Asentaja) uuden salasanan myös kommunikaatiolaitteen kautta. Käyttäjäryhmän Installer (Asentaja) salasana on samanaikaisesti myös järjestelmäsalasana. Kun annat invertterin käyttöliittymän kautta salasanan käyttäjäryhmälle Installer (Asentaja), joka ei vastaa kommunikaatiolaitteen järjestelmäsalasanaa, invertteriä ei voi enää käsitellä kommunikaatiolaitteen kautta.

  1. Varmista, että käyttäjäryhmän Installer (Asentaja) salasana vastaa kommunikaatiolaitteen järjestelmäsalasanaa.

Toimintaohjeet:

  1. Avaa käyttöliittymä Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään).
  2. Kirjaudu käyttöliittymään Sisäänkirjaus käyttöliittymään ja siitä uloskirjaus).
  3. Avaa valikko Device parameters (Laiteparametrit).
  4. Valitse [Edit parameters] (Muokkaa parametreja).
  5. Vaihda parametriryhmässä User Rights > Access Control (Käyttöoikeudet > Pääsyn valvonta) haluamasi käyttäjäryhmän salasana.
  6. Tallenna muutokset valitsemalla [Save all] (Tallenna kaikki).