Ændring af password


Passwordet for omformeren kan ændres for begge brugergrupper. I den forbindelse kan brugergruppen Installer ud over sit eget password også ændre passwordet for brugergruppen User.

Anlæg, der er registreret i et kommunikationsprodukt

Ved anlæg, der er registreret i et kommunikationsprodukt (f.eks. Sunny Portal, Cluster Controller), kan du også tildele et nyt password for brugergruppen Installer via kommunikationsproduktet. Passwordet for brugergruppen Installer er samtidigt også anlægspasswordet. Hvis der tildeles et password for brugergruppen Installer på omformerens brugerflade, som ikke svarer til anlægspasswordet i kommunikationsproduktet, kan omformeren ikke længere registreres af kommunikationsproduktet.

  1. Kontrollér, at passwordet for brugergruppen Installer svarer til anlægspasswordet i kommunikationsproduktet.

Fremgangsmåde:

  1. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
  2. Log på brugerfladen Logge på og af brugerfladen).
  3. Åbn menuen Device Parameters.
  4. Vælg [Editing Parameters].
  5. Foretag ændring af passwordet for den ønskede brugergruppe i parametergruppen User Rights > Access Control.
  6. Vælg [Save all] for at gemme ændringerne.