Şifre değiştirme


Evirici şifresi her iki kullanıcı grubu için de değiştirilebilir. Installer kullanıcı grubu, kendi şifresinin dışında User kullanıcı grubu şifresini de değiştirebilir.

Tek bir iletişim ürününde yer alan sistemler

Tek bir iletişim ürününde yer alan sistemlerde (örn., Sunny Portal, Cluster Controller) Installer kullanıcı grubu için iletişim ürünü üzerinden de yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Installer kullanıcı grubu şifresi aynı zamanda sistem şifresidir. Eviricinin kullanıcı arabirimi üzerinden Installer kullanıcı grubu için oluşturduğunuz şifre, şayet iletişim ürünündeki sistem şifresiyle aynı değilse, evirici iletişim ürününde algılanmayabilir.

  1. Installer kullanıcı grubu şifresinin, iletişim ürünündeki sistem şifresiyle aynı olmasına dikkat edin.

Yapılacaklar:

  1. Kullanıcı arabirimini açın Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması).
  2. Kullanıcı arabiriminde oturum açın Kullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama).
  3. Device Parameters menüsü açın.
  4. [Editing Parameters] öğesini seçin.
  5. User Rights > Access Control parametre grubunda istenilen kullanıcı grubunun şifresini değiştirin.
  6. Değişiklikleri kaydetmek için [Save all] öğesini seçin.