Wachtwoord wijzigen


Het wachtwoord voor de omvormer kan voor beide gebruikersgroepen worden gewijzigd. De gebruikersgroep Installateur kan behalve het eigen wachtwoord ook het wachtwoord voor de gebruikersgroep Gebruiker wijzigen.

In een communicatieproduct geregistreerde installaties

Bij installaties die in een communicatieproduct (bijv. Sunny Portal, Cluster Controller) zijn opgenomen, kunt u voor de gebruikersgroep Installateur ook via het communicatieproduct een nieuw wachtwoord toekennen. Het wachtwoord voor de gebruikersgroep Installateur is tegelijkertijd ook het installatiewachtwoord. Wanneer u via de gebruikersinterface aan de omvormer een wachtwoord voor de gebruikersgroep Installateur toekent, dat niet overeenkomt met het installatiewachtwoord in het communicatieproduct, kan de omvormer niet meer door het communicatieproduct worden geregistreerd.

  1. Zorg ervoor dat het wachtwoord van de gebruikersgroep Installateur overeenkomt met het installatiewachtwoord in het communicatieproduct.

Werkwijze:

  1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
  2. Bij gebruikersinterface aanmelden Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden).
  3. Roep het menu Apparaatparameters op.
  4. Kies [Parameters bewerken].
  5. Wijzig in de parametergroep Gebruikersrechten > Toegangscontrole het wachtwoord van de gewenste gebruikersgroep.
  6. Kies [Alle opslaan] om de wijzigingen op te slaan.