Ändra lösenord


Det går att ändra lösenordet för växelriktaren för båda användargrupperna. Användargruppen installatör kan förutom det egna lösenordet även ändra lösenordet för användargruppen användare.

Anläggningar identifierade i en kommunikationsprodukt

Vid anläggningar som har identifierats i en kommunikationsprodukt (t.ex. Sunny Portal, Cluster Controller), går det även att ändra lösenord för användargruppen installatör via kommunikationsprodukten. Lösenordet för användargruppen installatör är samtidigt även anläggningslösenordet. Om du bestämmer ett lösenord för användargruppen installatör via växelriktarens användargränssnitt, vilket inte överensstämmer med anläggningslösenordet i kommunikationsprodukten, kan inte växelriktaren identifieras längre av kommunikationsprodukten.

  1. Se till att lösenordet för användargruppen installatör är det samma som anläggningslösenordet i kommunikationsprodukten.

Tillvägagångssätt:

  1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
  2. Logga in i användargränssnittet Logga in och logga ut på användargränssnittet).
  3. Öppna menyn Utrustningsparametrar.
  4. Välj [Redigera parametrar].
  5. I parametergruppen Användarbehörighet > Åtkomstkontroll ändras lösenordet för den önskade användargruppen.
  6. För att spara ändringarna, välj [Spara alla].