การกำหนดค่าชุดข้อมูลประเทศ


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศที่เหมาะสำหรับประเทศหรือวัตถุประสงค์การใช้งานภายในเวลาป้อนเข้าสิบชั่วโมงแรกผ่านสวิตช์โรตารีในอินเวอร์เตอร์ หลังจากเวลาป้อนเข้าสิบชั่วโมงแรกแล้ว ชุดข้อมูลประเทศจะสามารถเปลี่ยนได้ผ่านผลิตภัณฑ์สื่อสาร เท่านั้น

ต้องตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศอย่างถูกต้อง

ถ้าคุณเลือกชุดข้อมูลประเทศที่ไม่ถูกต้องสำหรับประเทศและวัตถุประสงค์ของคุณ อาจทำให้เิกิดการรบกวนในระบบ PV และนำไปสู่ปัญหากับผู้ให้บริการโครงข่าย เมื่อเลือกชุดข้อมูลประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในพื้นที่ ตลอดจนคุณสมบัติของระบบ PV (เช่น ขนาดของระบบ PV, จุดเชื่อมต่อโครงข่าย)

 1. หากคุณไม่แน่ใจว่ามาตรฐานและคำสั่งใดใช้ได้กับประเทศหรือวัตถุประสงค์ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโครงข่าย

ชุดข้อมูลประเทศสำหรับการใช้งานกับการป้องกันดีคัปลิงภายนอก

เมื่อใช้งานระบบ PV พร้อมการป้องกันดีคัปลิงภายนอก อินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R ชุดข้อมูลประเทศ กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี) หรือ MVtgDirective และที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R ชุดข้อมูลประเทศ การป้องกันดีคัปลิงภายนอกสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า DE VDE-AR-N4110:2018 อุปกรณ์ป้องกัน หรือ VDEARN4110/18a ชุดข้อมูลประเทศเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถขยายช่วงการใช้งานของอินเวอร์เตอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ ชุดข้อมูลประเทศเหล่านี้สามารถเลือกได้ฉพาะเมื่อระบบ PV มีการตัดการเชื่อมต่อผ่านการป้องกันดีคัปลิงภายนอกเท่านั้น

 1. ถ้าตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศสำหรับการใช้งานกับการป้องกันดีคัปลิงภายนอก โปรดใช้งานอินเวอร์เตอร์กับการป้องกันดีคัปลิงสามเฟสภายนอกเท่านั้น ถ้าไม่มีการป้องกันดีคัปลิงภายนอกสามเฟส อินเวอเตอร์จะไม่ตัดการเชื่อมต่อจาก โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณูปโภคเมื่อเกินความต้องการของมาตรฐานเฉพาะประเทศ

ชุดข้อมูลประเทศสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดยังไม่รวมอยู่ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R

เนื่องจากกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ยังไม่ได้กำหนดไว้สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R ยังไม่มีชุดข้อมูลประเทศสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ซึ่งจะรวมชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องโดยทั่วไปที่สอดคล้องกับ EN 50549 เข้าไว้ด้วยแทน โดยสามารถใช้ได้กับประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่มีชุดข้อมูลประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปอาจจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ถูกต้องในประเทศผ่านการตั้งค่าพารามิเตอร์ ซึ่งทำบนพื้นฐานของชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องก่อนหน้านี้สำหรับประเทศในเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R

 1. มีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่ถูกต้องในท้องถิ่นและการรับรองจากผู้ผลิต SMA ที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่ใช้งาน ตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องโดยทั่วไปตามมาตรฐาน EN 50549 ด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R หรือเลือกชุดข้อมูลประเทศที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R ทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ตามการรับรองจากผู้ผลิต

เปลี่ยนเป็นชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์โครงข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับการเชื่อมต่อโครงข่ายตามระเบียบ (EU) 2016/631 (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562)

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายของสหภาพยุโรป (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562) เราได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์กริด การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลตั้งแต่เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R. ชื่อและหน่วยของพารามิเตอร์โครงข่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้และยังคงใช้ได้

ภาพรวมของชุดข้อมูลประเทศและภาษาที่แสดงสำหรับ STP xx000TL-30 พร้อมเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≤ 2.99.99.R

A

B

ชุดข้อมูลประเทศ

ภาษาแสดงผล

ประเทศ

0

0

การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

0

D

คงค่าไว้

โปแลนด์

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

1

0

VDE0126-1-1

เยอรมัน

เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์

1

2

VDE-AR-N4105*

เยอรมัน

เยอรมนี

1

6

VDE-AR-N4105-HP**

เยอรมัน

เยอรมนี

1

8

VDE0126-1-1

ฝรั่งเศส

สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส

1

B

VFR2014

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

2

0

VDE0126-1-1

อิตาลี

สวิตเซอร์แลนด์

2

8

AS 4777.3

อังกฤษ

ออสเตรเลีย

2

A

AS 4777.2

อังกฤษ

ออสเตรเลีย

3

2

CEI 0-21 ภายนอก

อิตาลี

อิตาลี

4

0

RD1699

สเปน

สเปน

4

1

RD1663-A/661-A

สเปน

สเปน

4

4

Ley2057

สเปน

ชิลี

4

8

PPC

คงค่าไว้

กรีซ

4

9

PPC

อังกฤษ

กรีซ

5

A

G59/3

อังกฤษ

อังกฤษ

6

0

EN50438

เยอรมัน

หลายประเทศใน EU

6

1

EN50438

อังกฤษ

6

2

EN50438

ฝรั่งเศส

6

3

EN50438

อิตาลี

6

4

EN50438

สเปน

6

5

EN50438

คงค่าไว้

6

6

EN50438

คงค่าไว้

6

7

EN50438

คงค่าไว้

6

8

EN50438

คงค่าไว้

6

9

EN50438

คงค่าไว้

6

E

NEN-EN50438

ดัตช์

เนเธอร์แลนด์

7

8

C10/11/2012

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

7

9

C10/11/2012

อังกฤษ

เบลเยียม

7

A

C10/11/2012

เยอรมัน

เบลเยียม

7

B

C10/11/2012

ดัตช์

เบลเยียม

A

0

กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี)

เยอรมัน

เยอรมนี

A

1

กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี)

อังกฤษ

หลายประเทศ

A

2

กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี)

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

A

3

กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี)

สเปน

สเปน

A

4

กฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง (เยอรมนี)

คงค่าไว้

สาธารณรัฐเช็ก

A

C

SI4777_HS131_Pf

อังกฤษ

อิสราเอล

B

0

MVtgDirective Int.

เยอรมัน

เยอรมนี

B

1

MVtgDirective Int.

อังกฤษ

หลายประเทศ

B

2

MVtgDirective Int.

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

B

3

MVtgDirective Int.

สเปน

สเปน

B

4

MVtgDirective Int.

คงค่าไว้

สาธารณรัฐเช็ก

B

8

MEA2013

อังกฤษ

ไทย

C

0

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

อังกฤษ

-

C

1

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

เยอรมัน

C

2

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

ฝรั่งเศส

C

3

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

สเปน

C

4

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

อิตาลี

C

5

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

กรีก

C

6

เกณฑ์มาตรฐานอื่น

เช็ก

D

0

Island mode 60 Hz

อังกฤษ

-

D

1

Island mode 60 Hz

เยอรมัน

D

2

Island mode 60 Hz

ฝรั่งเศส

D

3

Island mode 60 Hz

สเปน

D

4

Island mode 60 Hz

อิตาลี

D

5

Island mode 60 Hz

กรีก

D

6

Island mode 60 Hz

เช็ก

E

0

Island mode 50 Hz

อังกฤษ

-

E

1

Island mode 50 Hz

เยอรมัน

E

2

Island mode 50 Hz

ฝรั่งเศส

E

3

Island mode 50 Hz

สเปน

E

4

Island mode 50 Hz

อิตาลี

E

5

Island mode 50 Hz

กรีก

E

6

Island mode 50 Hz

เช็ก

* การตั้งค่าตามมาตรฐาน VDE-AR-N 4105 สำหรับระบบ PV ≤ 3.68 kVA (เยอรมนี)

** การตั้งค่าตามมาตรฐาน VDE-AR-N 4105 สำหรับระบบ PV ≤ 13.8 kVA (เยอรมนี)

ภาพรวมของชุดข้อมูลประเทศและภาษาที่แสดงสำหรับ STP xx000TL-30 พร้อมเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน ≥ 3.00.00.R

A

B

ชุดข้อมูลประเทศ

ภาษาแสดงผล

ประเทศ

0

0

การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับ พารามิเตอร์ที่ตั้ง

1

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger >4,6 kVA

เยอรมัน

เยอรมนี

1

D

[DE] VDE-AR-N4110:2018 ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายใน ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

เยอรมนี

1

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018  ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายนอก อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

เยอรมนี

2

2

[AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019

เยอรมัน

ออสเตรีย

2

3

[AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW

เยอรมัน

ออสเตรีย

2

4

[DK] Dansk Energi West 2019

อังกฤษ

เดนมาร์ก

2

5

[DK] Dansk Energi West 2019

เยอรมัน

เดนมาร์ก

2

6

[DK] Dansk Energi Ost 2019

อังกฤษ

เดนมาร์ก

2

7

[DK] Dansk Energi Ost 2019

เยอรมัน

เดนมาร์ก

2

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger >4,6 kVA

อังกฤษ

เยอรมนี

2

D

[DE] VDE-AR-N4110:2018 ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายใน ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

อังกฤษ

เยอรมนี

2

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018  ค.กำเนิดที่มีก.ป.ก.การแยกภายนอก อุปกรณ์ป้องกัน

อังกฤษ

เยอรมนี

3

4

[IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW

อิตาลี

อิตาลี

3

5

[IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW

เยอรมัน

อิตาลี

3

6

[IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

อิตาลี

อิตาลี

3

7

[IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

อิตาลี

3

A

[EU] EN50549-1:2018 LV

เยอรมัน

หลายประเทศใน EU

3

B

[EU] EN50549-1:2018 LV

อังกฤษ

หลายประเทศใน EU

3

C

[EU] EN50549-1:2018 LV

ฝรั่งเศส

หลายประเทศใน EU

3

D

[EU] EN50549-1:2018 LV

อิตาลี

หลายประเทศใน EU

3

E

[EU] EN50549-1:2018 LV

สเปน

หลายประเทศใน EU

3

F

[EU] EN50549-1:2018 LV

ดัตช์

หลายประเทศใน EU

4

A

[EU] EN50549-2:2018 MV

เยอรมัน

หลายประเทศใน EU

4

B

[EU] EN50549-2:2018 MV

อังกฤษ

หลายประเทศใน EU

4

C

EU EN50549-2-18

ฝรั่งเศส

หลายประเทศใน EU

4

D

[EU] EN50549-2:2018 MV

อิตาลี

หลายประเทศใน EU

4

E

[EU] EN50549-2:2018 MV

สเปน

หลายประเทศใน EU

4

F

[EU] EN50549-2:2018 MV

ดัตช์

หลายประเทศใน EU

5

C

[UK] ENA-EREC-G99/1:2018

อังกฤษ

เกาะบริเตนใหญ่

7

C

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

7

D

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

อังกฤษ

เบลเยียม

7

E

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

เยอรมัน

เบลเยียม

7

F

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

ดัตช์

เบลเยียม

8

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

8

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

อังกฤษ

เบลเยียม

8

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

เบลเยียม

8

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

ดัตช์

เบลเยียม

8

4

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

8

5

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

อังกฤษ

เบลเยียม

8

6

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

เบลเยียม

8

7

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

ดัตช์

เบลเยียม

8

8

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

8

9

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

อังกฤษ

เบลเยียม

8

A

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

เบลเยียม

8

B

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. ดีคัปลิง อุปกรณ์ป้องกัน

ดัตช์

เบลเยียม

8

C

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

8

D

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

อังกฤษ

เบลเยียม

8

E

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

เยอรมัน

เบลเยียม

8

F

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

ดัตช์

เบลเยียม

9

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

ฝรั่งเศส

เบลเยียม

9

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

อังกฤษ

เบลเยียม

9

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

เยอรมัน

เบลเยียม

9

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. อุปกรณ์ป้องกัน

ดัตช์

เบลเยียม

ขั้นตอน:

 1. ระบุตำแหน่งสวิตช์โรตารีสำหรับประเทศและวัตถุประสงค์ของคุณ เรียกดูข้อมูลด้านเทคนิค "Overview of the Rotary Switch Settings" ได้ที่ www.SMA-Solar.com
 2. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

  1. โปรดตรวจสอบว่าได้ตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด และฝาเครื่องถูกถอดออกแล้ว การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
  693568268
 3. ตั้งค่าสวิตช์โรตารี A และ B ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้ไขควงปากแบน (ความกว้างใบ: 2.5 มม.)
 • อินเวอร์เตอร์จะทำงานตามที่ตั้งไว้ภายหลังการทดลองเดินระบบ อาจใช้เวลาประมาณห้านาที