การกำหนดค่า Modbus Function


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

อินเทอร์เฟส Modbus ถูกปิดการทำงานโดยค่าเริ่มต้น และมีการตั้งค่าพอร์ต 502

ในการเข้าถึงอินเวอร์เตอร์ SMA ด้วย SMA Modbus® หรือ SunSpec® Modbus® จะต้องมีการเปิดใช้งานอินเทอร์เฟส Modbus หลังจากเปิดใช้งานอินเทอร์เฟส พอร์ตการสื่อสารของทั้งสองโปรโตคอล IP จะสามารถแก้ไขได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำงานและการกำหนดค่าอินเทอร์เฟส Modbus โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค "SMA Modbus® Interface" หรือในข้อมูลทางเทคนิค "SunSpec® Modbus® Interface" ที่ www.SMA-Solar.com

การรักษาความปลอดภัยในอินเทอร์เฟส Modbus ที่เปิดใช้งาน

ถ้าคุณเปิดใช้งานอินเทอร์เฟส Modbus จะมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจะสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลหรืออุปกรณ์ในระบบ PV ของคุณได้

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล กรุณาใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเช่น:

  1. ตั้งค่าไฟร์วอลล์
  2. ปิดพอร์ตเครือข่ายที่ไม่จำเป็น
  3. เปิดใช้งานการเข้าถึงระยะไกลผ่านทันเนล VPN เท่านั้น
  4. ไม่ตั้งค่าการส่งต่อพอร์ตไว้ที่พอร์ตการสื่อสารที่ใช้งาน
  5. เพื่อปิดการใช้งานอินเตอร์เฟส Modbus ให้รีเซ็ตอินเวอร์เตอร์เป็นค่าเริ่มต้นหรือปิดการใช้งานพารามิเตอร์อีกครั้ง

ขั้นตอน:

  1. เปิดใช้งานอินเทอร์เฟส Modbus และปรับพอร์ตการสื่อสารถ้าจำเป็น (โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค "SMA Modbus® Interface" หรือ "SunSpec® Modbus® Interface" ที่นี่ www.SMA-Solar.com)