การเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มเติม


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ถ้าต้องมีการเชื่อมต่อลงกราวด์เพิ่มหรือมีการเชื่อมแบบสมศักย์ในพื้นที่ คุณสามารถเชื่อมต่อกราวด์เพิ่มให้กับอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะป้องกันกระแสไฟฟ้าสัมผัสถ้าตัวนำการลงกราวด์ที่แผ่นขั้วต่อสำหรับสายกระแสสลับล้มเหลว โครงยึด สกรูและแหวนสปริงเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งมอบของอินเวอร์เตอร์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสายเคเบิล:

การใช้สายตัวนำแบบเส้นละเอียด

คุณสามารถใช้สายตัวนำแบบแข็งหรือแบบยืดหยุ่นเป็นเส้นละเอียด

  1. เมื่อใช้สายตัวนำแบบเส้นละเอียด จะต้องมีการย้ำสายกับหางปลาแบบห่วงสองชั้น โปรดยืนยันให้มั่นใจว่าไม่ีสายตัวนำที่หุ้มฉนวนปรากฏเมื่อดึงหรืองอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบายแรงเค้นอย่างเพียงพอด้วยการใช้หางปลาแบบห่วง
  • หน้าตัดของสายกราวด์: สูงสุด 16 มม.²

ขั้นตอน:

  1. ปอกฉนวนของสายเคเบิลกราวด์
  2. 1420411020
  3. วางสายกราวด์ไว้เหนือโครงยึด จัดเรียงสายกราวด์ไปทางซ้าย
  4. 1420411404
  5. ขันสกรูโครงยึดให้แน่นโดยใช้สกรูปลายตัด M6x16 และแหวนสปริง M6 (แรงบิด: 6 Nm) ต้องให้ฟันของแหวนสปริงหันเข้าหาโครงคลิปยึด