การเรียกข้อความการแสดงผลของขั้นตอนเริ่มต้นทำงาน


ข้อมูลต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์จะปรากฏระหว่างระยะเวลาเริ่มต้น ซึ่งสามารถเรียกเมื่อใดก็ตามที่ต้องการระหว่างการทำงาน

ขั้นตอน:

  • แตะบนฝาปิดตัวเครื่องสองครั้ง

    จอแสดงผลจะแสดงข้อความทั้งหมดของเฟสเริ่มต้นตามลำดับ