มุมมองภายใน


853363724

บริเวณเชื่อมต่อภายในอินเวอร์เตอร์

ตำแหน่ง

ชื่อเต็ม

A

อุปกรณ์ครอบเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง

B

ขั้วต่อแบบขาสำหรับเชื่อมต่อรีเลย์มัลติฟังก์ชันหรือ SMA Power Control Module

C

ขั้วต่อแบบขาสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เฟสการสื่อสาร

D

แผงขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อสายกระแสสลับ

E

สกรูสำหรับปลดและต่อบอร์ดการสื่อสาร

F

สวิตช์โรตารี A และ B สำหรับตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศ

G

สล็อตการ์ดหน่วยความจำ SD (เพื่อการซ่อมบำรุง)