การเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับเครือข่าย


ถ้าเราเตอร์สนับสนุน DHCP และเปิดใช้งาน DHCP ไว้ อินเวอร์เตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการกำหนดค่าเครือข่าย

ถ้าเราเตอร์ไม่สนับสนุน DHCP จะไม่สามารถกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ และคุณจะต้องใช้ SMA Connection Assist เพื่อเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับเครือข่าย

ข้อกำหนด:

  • อินเวอร์เตอร์ต้องทำงานอยู่

  • จะต้องมีเราเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของระบบ

  • อินเวอร์เตอร์ต้องเชื่อมต่อกับเราเตอร์นี้

ขั้นตอน:

  • เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับเครือข่ายด้วยการใช้ SMA Connection Assist ดาวน์โหลด SMA Connection Assist และติดตั้งในคอมพิวเตอร์ (โปรดดูที่ www.SMA-Solar.com)