การทำความสะอาดพัดลมด้านซ้ายของตัวเครื่อง


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
 2. นำตะแกรงระบายอากาศทางซ้ายและทางขวาออกและทำความสะอาด:
  • 670786316
  • หมุนที่ยึดแบบหมุนของตะแกรงระบายอากาศด้วยไขควงปากแบนจนสลักอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง

  • 670786700
  • ถอดตะแกรงระบายอากาศออก ใช้ไขควงค่อยๆ งัดตะแกรงระบายอากาศออก

  • ทำความสะอาดตะแกรงระบายอากาศด้วยแปรงขนอ่อน แปรงทาสี หรือลมอัด

 3. หมายเหตุ

  อาจเกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์เนื่องจากสิ่งแปลกปลอม

  1. ห้ามถอดตะแกรงระบายอากาศออกอย่างถาวร มิฉะนั้นสิ่งแปลกปลอมอาจเข้าสู่ตัวเครื่อง
 4. รอให้พัดลมหยุดหมุน
 5. 670787084
 6. กดแท็บล็อกที่พัดลมเข้าหาศูนย์กลางของพัดลม
 7. ค่อยๆ ถอดพัดลมออกจากอินเวอร์เตอร์
 8. 670787468
 9. คลายปลั๊กพัดลมแล้วถอดออกมา
 10. หมายเหตุ

  ความเสียหายกับพัดลมเนื่องจากลมแรงดันสูง

  1. ทำความสะอาดพัดลมด้วยแปรงขนอ่อน แปรงทาสี หรือผ้าหมาดเท่านั้น
  5807429900
 11. หลังจากทำความสะอาด ให้ต่อปลั๊กของพัดลมกลับเข้าที่ขั้วต่อจนล็อกเข้าที่
 12. ใส่พัดลมในอินเวอร์เตอร์ให้ล็อกเข้าที่
 13. ใส่ตะแกรงระบายอากาศทางขวาและทางซ้ายของอินเวอร์เตอร์:
  • 670788236
  • ใส่ตะแกรงระบายอากาศให้เข้าที่

  • 670788620
  • หมุนที่ยึดแบบหมุนของตะแกรงระบายอากาศด้วยไขควงปากแบนให้สล็อตอยู่ในแนวนอน และลูกศรชี้ไปทางขวา

  • ตรวจสอบว่าตะแกรงระบายอากาศถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา

 14. ทดลองเดินระบบซ้ำสำหรับอินเวอร์เตอร์ การทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์)
 15. ตรวจสอบพัดลมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการทำงานของพัดลม)