การทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ข้อกำหนด:

 • ต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์อย่างถูกต้อง
 • เซอร์กิตเบรกเกอร์จะต้องอยู่ในพิกัดที่ถูกต้องและมีการติดตั้งถูกต้อง
 • ต้องเชื่อมต่อสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง
 • ช่องต่อไฟฟ้ากระแสตรงที่ไม่ได้ใช้งานจะต้องอุดให้เรียบร้อยด้วยขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงและปลั๊กสำหรับซีล
 • ต้องตั้งค่าชุดข้อมูลประเทศอย่างถูกต้องตามประเทศหรือวัตถุประสงค์
 • ช่องเปิดของตัวเครื่องที่ไม่ได้ใช้จะต้องมีการซีลอย่างแน่นหนา ปลั๊กอุดที่ติดตั้งมาจากโรงงานนั้นสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ากระแสสลับมีการเดินในลักษณะที่จะไม่เสียหายเนื่องจากการกั้นช่องในฝาปิดด้านล่าง
 2. 866885772
 3. ใส่ฝาปิดด้านล่างจากด้านบนและพับลง สกรูจะต้องยื่นออกมาจากฝาปิดด้านล่าง
 4. 866886156
 5. ขันสกรูทั้งหกตัวด้วยประแจหกเหลี่ยม (AF 3) ตามลำดับ 1 ถึง 6 (แรงบิด: 2.0 Nm ± 0.3 Nm) การขันสกรูตามลำดับที่กำหนด จะช่วงป้องกันไม่ให้ฝาปิดเครื่องบิดงอ และส่งผลให้การซีลไม่ดีพอ เคล็ดลับ: ถ้าสกรูร่วงหล่นจากฝาปิดด้านล่าง ให้ใส่สกรูตัวยาวในรูกลางด้านล่าง และใส่สกรูตัวสั้นห้าตัวในรูอื่นๆ
 6. 932752908
 7. ตั้งสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงไปที่ตำแหน่ง O เพื่อให้สกรูยึดทั้งสองตัวปรากฏให้เห็น
 8. ใส่ตั้งสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงในช่องของอินเวอร์เตอร์ให้แน่นหนา ในระหว่างกระบวนการนี้ ตั้งสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงจะต้องอยู่ในตำแหน่ง O และจัดเรียงให้สกรูอยู่ในตำแหน่งตรงกับเกลียว
 9. 932753292
 10. ขันสกรูสองตัวโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3) (แรงบิด: 2 Nm ± .2 Nm)
 11. 853650572
 12. หมุนสวิตช์ตัดโหลดไฟฟ้ากระแสตรงไปที่ I
 13. เปิดสวิตช์เบรกเกอร์ของสายตัวนำทั้งสามสาย
 14. ไฟ LED ทั้งสามดวงจะเริ่มสว่างและเฟสเริ่มต้นจะเริ่มขึ้น เ้ฟสเริ่มต้นอาจใช้เวลาหลายนาที
 15. ไฟ LED สีเขียวสว่าง การป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าเริ่มต้น
 16. หากไฟ LED สีเขียวยังคงกะพริบอยู่ หมายความว่าการเปิดใช้งานการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าจะยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทันทีที่เป็นไปตามเงื่อนไขการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า อินเวอร์เตอร์จะเริ่มต้นด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า และขึ้นอยู่กับกำลังไฟที่มีอยู่ ไฟ LED สีเขียวจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือจะกะพริบเป็นจังหวะ
 17. หากไฟ LED สีแดงติดสว่างแสดงว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้น ค้นหาว่าเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นและถ้าจำเป็นให้เริ่มมาตรการตอบโต้