สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์


สัญลักษณ์

ข้อมูลคำอธิบาย

โปรดระวังเขตอันตราย

สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีการลงกราวด์เพิ่ม ถ้ามีความต้องการในการลงกราวด์หรือการเชื่อมแบบสมศักย์ในพื้นที่ติดตั้ง

ระวังแรงดันไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ทำงานกับไฟฟ้าแรงดันสูง

ระวังพื้นผิวร้อน

ผลิตภัณฑ์อาจร้อนจัดระหว่างการทำงาน

อันตรายต่อชีวิตเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงในอินเวอร์เตอร์ รอสังเกตการณ์เป็นเวลา 5 นาที

ไฟฟ้าแรงสูงที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงสามารถพบได้ในส่วนประกอบของอินเวอร์เตอร์ที่กำลังทำงาน

ก่อนทำงานกับอินเวอร์เตอร์ โปรดตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร

โปรดปฏิบัติตามเอกสารทั้งหมดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

อินเวอร์เตอร์

สัญลักษณ์นี้ร่วมกับไฟ LED สีเขียวจะแสดงสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์

ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสาร

สัญลักษณ์นี้ใช้ร่วมกับไฟ LED สีแดง แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด

ไม่มีฟังก์ชัน

ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟสพร้อมตัวนำเป็นกลาง

กระแสตรง

ผลิตภัณฑ์ไม่มีระบบการแยกกระแสไฟฟ้า

เครื่องหมาย WEEE

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะจากครัวเรือน แต่ให้ทิ้งตามระเบียบข้อบังคับการทิ้งขยะ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง

ระดับการป้องกัน IP65

ผลิตภัณฑ์ได้รับการป้องกันจากการซึมผ่านของฝุ่นละอองและน้ำโดยการใช้หัวฉีดพ่นออกจากตัวเครื่องในทุกทิศทางโดยตรง

เครื่องหมาย CE

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EU ที่มีผลบังคับใช้

การติดป้ายกำกับ RoHS

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EU ที่มีผลบังคับใช้

RCM (เครื่องหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ของออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ EMC สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศโมร็อกโก