องค์ประกอบการพิมพ์ในเอกสาร


แบบอักษรและสัญลักษณ์

การใช้

ตัวอย่าง

ตัวหนา

 • ข้อความ

 • เทอร์มินัล

 • องค์ประกอบของอินเทอร์เฟสผู้ใช้

 • ส่วนประกอบที่ต้องเลือก

 • ส่วนประกอบที่ต้องกรอกข้อมูล

 • เชื่อมต่อตัวนำฉนวนกับเทอร์มินัล X703:1 ไปยัง X703:6.

 • ป้อน 10 ในเขตข้อมูล นาที

>

 • เชื่อมส่วนประกอบที่ต้องเลือกหลายส่วนเข้าด้วยกัน

 • เลือก ตั้งค่า > วันที่

[ปุ่ม]

[คีย์]

 • ปุ่มหรือคีย์ที่ต้องเลือกหรือกด

 • เลือก [ป้อน]

#

 • ข้อความอธิบายสำหรับส่วนประกอบตัวแปร (เช่น ชื่อพารามิเตอร์)

 • พารามิเตอร์ WCtlHz.Hz#