ขั้นตอนในการรับอุปกรณ์ทดแทน


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เมื่อมีสภาพการทำงานผิดปกติ อินเวอร์เตอร์ของคุณอาจต้องมีการเปลี่ยนทดแทน ในกรณีนี้ คุณจะได้รับอุปกรณ์ทดแทนจาก SMA Solar Technology AG ถ้าคุณได้รับอุปกรณ์ทดแทน ให้เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ที่บกพร่องด้วยอุปกรณ์ทดแทนที่อธิบายในหัวข้อนี้

ขั้นตอน:

 • เลิกใช้งานอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุดเสียหาย

 • เริ่มใช้งานอุปกรณ์ทดแทน

 • ส่งอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุด

การเลิกใช้งานอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุด

ข้อควรระวัง

อาจได้รับบาดเจ็บเมื่อยกอินเวอร์เตอร์หรือถ้าอินเวอร์เตอร์ตกหล่น

อินเวอร์เตอร์นี้มีน้ำหนัก 61 กก. มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บถ้ามีการยกอินเวอร์เตอร์โดยไม่ถูกต้อง หรือทำหล่นขณะที่กำลังเคลื่อนย้าย หรือเมื่อติดตั้งหรือถอดออกจากโครงยึดติดผนัง

 1. ขนส่งอินเวอร์เตอร์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเสมอ
 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

  1. ปลดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมด การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
 2. ถอดสายเคเบิลกระแสสลับออกจากอินเวอร์เตอร์ ดันคานล็อกขึ้นจนสุดและดึงสายตัวนำออกจากกล่องพักสายไฟกระแสสลับ
 3. กดคานล็อกของกล่องพักสายไฟกระแสสลับลง
 4. นำสายเคเบิลสำหรับการลงกราวด์เพิ่มเติมออกจากขั้วลงกราวด์ ถ้าจำเป็น
 5. ถ้ามีการใช้รีเลย์มัลติฟังก์ชันหรือ SMA Power Control Module ให้ถอดสายเคเบิลการเชื่อมต่อออกจากอินเวอร์เตอร์
 6. ถ้ามีการเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ (เช่น สายข้อมูลหรือสายเครือข่าย) ให้นำออกจากอินเวอร์เตอร์
 7. นำอินเทอร์เฟสที่ติดตั้งไว้ออกจากอินเวอร์เตอร์ (โปรดดูคู่มือสำหรับอินเทอร์เฟสการสื่อสาร)
 8. ถ้ามีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ให้นำอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากออกจากอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุด การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)
 9. ปิดช่องบนตัวเครื่องทั้งหมด
 10. เก็บสวิตช์ตัดโหลดไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์ทดแทนจะไม่มีสวิตช์ตัดโหลดไฟฟ้ากระแสตรงมาให้
 11. ข้อควรระวัง

  อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้จากชิ้นส่วนกล่องอุปกรณ์ที่ร้อน

  1. โปรดรอ 30 นาทีก่อนที่จะถอดประกอบอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้อุณหภูมิลดลงและป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากการร้อนลวก
 12. ถอดอินเวอร์เตอร์ออกด้วยการยกขึ้นในแนวตั้งและออกจากกรอบติดผนัง

การเริ่มใช้งานอุปกรณ์ทดแทน

หมายเหตุ

ความเสียหายต่อซีลของตัวเครื่องขณะที่อยู่ในสภาวะต่ำกว่าศูนย์องศา

ถ้าคุณเปิดผลิตภัณฑ์เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซีลของตัวเครื่องอาจเสียหายได้ ความชื้นอาจเข้าสู่ผลิตภัณฑ์และสร้างความเสียหายได้

 1. เปิดผลิตภัณฑ์ต่อเมื่อมีอุณหภูมิแวดล้อมไม่ต่ำกว่า -5°C
 2. ถ้าเกิดน้ำแข็งเกาะบนซีลของตัวเครื่องขณะอยู่ในสภาวะต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โปรดนำน้ำแข็งออกก่อนเปิดผลิตภัณฑ์ (เช่น การละลายน้ำแข็งด้วยอากาศ อุ่น)

หมายเหตุ

อาจเกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์จากการคายประุจุไฟฟ้าสถิต

การสัมผัสส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อาจก่อความเสียหายหรือทำลายอินเวอร์เตอร์ผ่านการคายประจุไฟฟ้าสถิต

 1. ลงกราวด์ให้ตัวคุณเองก่อนจะสัมผัสส่วนประกอบ
 1. ติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (ดูคู่มือการใช้งานของอินเวอร์เตอร์)
 2. ถ้าจำเป็น้ ให้ติดตั้งอินเทอร์เฟสในอุปกรณ์ทดแทนและเชื่อมต่ออินเทอร์เฟส (ดูคู่มือของอินเทอร์เฟส)
 3. ถ้าจำเป็น ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากในอุปกรณ์ทดแทน การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท II)
 4. ถ้ามีฉลากที่มีข้อความ "transport lid" (ฝาปิดสำหรับการขนส่ง) ติดอยู่ที่ฝาปิดด้านบนของอุปกรณ์ทดแทน ให้เปลี่ยนฝาปิดด้านบนของอุปกรณ์ทดแทนกับอุปกรณ์ที่ชำรุด
  • อันตราย

   อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง

   รอ 20 นาทีก่อนที่จะนำฝาปิดอินเวอร์เตอร์ด้านบนออก เพื่อคายแรงดันไฟฟ้าที่หลงเหลืออยู่

  • คลายสกรูที่ฝาปิดด้านบนของอุปกรณ์โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 4) และถอดฝาปิดของอุปกรณ์ออก

  • 857448716
  • วางฝาปิดของฝาครอบด้านบนโดยใช้สกรูหกตัวและแหวนสปริงบนฝาปิด และขันให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 4) ตามลำดับ 1 ถึง 6 (แรงบิด: 6 Nm ± 0.3 Nm)

 5. ใส่ฝาปิดด้านล่างจากด้านบนและพับลง ใช้ฝาปิดตัวเครื่องของอุปกรณ์ที่ชำรุด ถ้ามีฉลากที่มีข้อความ "transport lid" (ฝาปิดสำหรับการขนส่ง) ติดอยู่ที่ฝาปิดด้านบนของอุปกรณ์ทดแทน สกรูจะต้องยื่นออกมาจากฝาปิดด้านล่าง
 6. 857449868
 7. ขันสกรูทั้งหมดหกตัวของฝาปิดด้านล่างด้วยประแจหกเหลี่ยม (AF3) ตามลำดับ 1 ถึง 6 (แรงบิด: 2.0 Nm ± 0.3 Nm) การขันสกรูตามลำดับที่กำหนด จะช่วงป้องกันไม่ให้ฝาปิดเครื่องบิดงอ และส่งผลให้การซีลไม่ดีพอ เคล็ดลับ: ถ้าสกรูร่วงหล่นจากฝาปิดด้านล่าง ให้ใส่สกรูตัวยาวในรูกลางด้านล่าง และใส่สกรูตัวสั้นห้าตัวในรูอื่นๆ
 8. การเริ่มใช้งานอุปกรณ์ทดแทน การทดลองเดินระบบอินเวอร์เตอร์). ติดตั้งสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงของอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุดในอุปกรณ์ทดแทน
 9. กำหนดค่าอุปกรณ์ทดแทน (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอินเวอร์เตอร์)
 10. เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนในผลิตภัณฑ์สื่อสาร

การส่งอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุด

  857448716
 1. ถ้าจำเป็น วางฝาปิดของฝาครอบด้านบนโดยใช้สกรูห้าตัวและแหวนสปริงบนฝาปิด และขันให้แน่นโดยใช้ประแจหก (AF4) ตามลำดับ 1 ถึง 6 (แรงบิด: 6 Nm ± 0.3 Nm)
 2. ใส่ฝาปิดด้านล่างจากด้านบนและพับลง สกรูจะต้องยื่นออกมาจากฝาปิดด้านล่าง
 3. 857449868
 4. ขันสกรูทั้งหมดหกตัวของฝาปิดด้านล่างด้วยประแจหกเหลี่ยม (AF3) ตามลำดับ 1 ถึง 6 (แรงบิด: 2.0 Nm ± 0.3 Nm) การขันสกรูตามลำดับที่กำหนด จะช่วงป้องกันไม่ให้ฝาปิดเครื่องบิดงอ และส่งผลให้การซีลไม่ดีพอ เคล็ดลับ: ถ้าสกรูร่วงหล่นจากฝาปิดด้านล่าง ให้ใส่สกรูตัวยาวในรูกลางด้านล่าง และใส่สกรูตัวสั้นห้าตัวในรูอื่นๆ
 5. บรรจุอินเวอร์เตอร์ที่ชำรุดในบรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ทดแทน และติดต่อกับ SMA Solar Technology AG เพื่อนัดหมายการรับส่ง