Ställa in landsdatapost


Kvalificerad personal

Ställ in den landsdatapost som är aktuella för ditt land eller användningssyfte inom de första 10 timmarna via de vridknapparna i växelriktaren. Efter de första 10 inmatningstimmarna kan landsdataposten bara ändras via en kommunikationsprodukt.

Landsdataposten måste vara korrekt inställd

Om du ställer in en landsdatapost som inte gäller för ditt land och ditt användningsändamål kan detta leda till en störning i anläggningen och problem med nätoperatören. Iaktta vid val av landsdatapost i varje enskilt fall lokalt gällande standarder och direktiv samt anläggningens egenskaper (t.ex. anläggningens storlek, nätanslutningspunkt).

 1. Kontakta nätoperatören om du inte är säker på vilka standarder och riktlinjer som gäller för ditt land eller ditt användningsändamål.

Landsdatapost för drift med externt frånkopplingsskydd

För att använda solcellssystemet med ett externt frånkopplingsskydd har växelriktaren med en firmware-version ≤ 2.99.99.R landsdataposten Medium-Voltage Directive (Germany) eller MVtgDirective och med en firmware-version ≥ 3.00.00.R landsdataposten DE VDE-AR-N4110:2018 generator ext. Decoup. Protection Device eller VDEARN4110/18a. Med de här landsdataposterna går det att utöka växelriktarens arbetsområde för spänning och frekvens. De här landsdataposterna får endast väljas när frånkopplingen av solcellsystemet görs via extern urkoppling.

 1. När landsdataposten för drift med externt urkopplingsskydd ställs in, kör endast växelriktaren med ett externt 3-fas urkopplingsskydd. Utan externt 3-fas urkopplingsskydd frånskiljs inte växelriktaren från det allmänna elnätet om det specifika nationella normkravet överskrids.

Landsdataposter finns ännu inte för alla EU-länder i firmware-version ≥ 3.00.00.R

Eftersom de nya nätanslutningsbestämmelserna ännu har bestämts för alla EU-länder, ingår ännu inte landsdataposter för alla EU-länder i firmware-version ≥ 3.00.00.R. För detta ingår en allmänt giltig landsdatapost enligt EN 50549. Den här landsdataposten kan användas i de EU-länder där det ännu inte finns någon landsdatapost. För enskilda EU-länder kan det dock vara temporärt nödvändigt, baserat på den landsdatapost som hittills har gällt för landet i firmware-version ≤ 2.99.99.R, att göra anpassningarna enligt de nätanslutningsbestämmelser som gäller på platsen via parameterinställningar.

 1. Bestäm tillvägagångssättet enligt de bestämmelser som gäller på platsen och den SMA tillverkarförsäkran som gäller för användningslandet. Antingen ställer man in den allmänt giltiga landsdataposten enligt EN 50549 med firmware-version ≥ 3.00.00.R eller väljer man den hittills giltiga landsdataposten med firmware-version ≤ 2.99.99.R och gör parameterinställningarna enligt tillverkarförsäkran.

Ändring av namn och enheter på nätparametrar för att uppfylla nätanslutningsbestämmelserna enligt förordning (EU) 2016/631 (gäller fr.o.m. 2019-04-27)

För att uppfylla EU:s nätanslutningsbestämmelser (gäller fr.o.m. 2019-04-27) har namn och enheter för nätparametrar ändrats. Ändringarna gäller från och med firmware-version ≥ 3.00.00.R. Namn och enheter för nätparametrar för växelriktare med en firmwareversion ≤ 2.99.99.R omfattas inte av ändringen och gäller därmed fortfarande.

Översikt landsdataposter och displayspråk för STP xx000TL-30 med en firmware-version ≤ 2.99.99.R

A

B

Landsdatapost

Displayspråk

Land

0

0

Leveransstatus

Leveransstatus

enligt parameterpost

0

D

behålls

Polska

enligt parameterpost

1

0

VDE0126-1-1

Tyska

Tyskland, Schweiz

1

2

VDE-AR-N4105*

Tyska

Tyskland

1

6

VDE-AR-N4105-HP**

Tyska

Tyskland

1

8

VDE0126-1-1

Franska

Schweiz, Frankrike

1

B

VFR2014

Franska

Frankrike

2

0

VDE0126-1-1

Italienska

Schweiz

2

8

AS 4777.3

Engelska

Australien

2

A

AS 4777.2

Engelska

Australien

3

2

CEI 0-21 extern

Italienska

Italien

4

0

RD1699

Spanska

Spanien

4

1

RD1663-A/661-A

Spanska

Spanien

4

4

Ley2057

Spanska

Chile

4

8

PPC

behålls

Grekland

4

9

PPC

Engelska

Grekland

5

A

G59/3

Engelska

England

6

0

EN50438

Tyska

Olika EU-länder

6

1

EN50438

Engelska

6

2

EN50438

Franska

6

3

EN50438

Italienska

6

4

EN50438

Spanska

6

5

EN50438

behålls

6

6

EN50438

behålls

6

7

EN50438

behålls

6

8

EN50438

behålls

6

9

EN50438

behålls

6

E

NEN-EN50438

Nederländska

Nederländerna

7

8

C10/11/2012

Franska

Belgien

7

9

C10/11/2012

Engelska

Belgien

7

A

C10/11/2012

Tyska

Belgien

7

B

C10/11/2012

Nederländska

Belgien

A

0

Medium-Voltage Directive Tyskland

Tyska

Tyskland

A

1

Medium-Voltage Directive Tyskland

Engelska

Olika länder

A

2

Medium-Voltage Directive Tyskland

Franska

Frankrike

A

3

Medium-Voltage Directive Tyskland

Spanska

Spanien

A

4

Medium-Voltage Directive Tyskland

behålls

Tjeckien

A

C

SI4777_HS131_Pf

Engelska

Israel

B

0

MVtgDirective Int.

Tyska

Tyskland

B

1

MVtgDirective Int.

Engelska

Olika länder

B

2

MVtgDirective Int.

Franska

Frankrike

B

3

MVtgDirective Int.

Spanska

Spanien

B

4

MVtgDirective Int.

behålls

Tjeckien

B

8

MEA2013

Engelska

Thailand

C

0

Annan standard

Engelska

-

C

1

Annan standard

Tyska

C

2

Annan standard

Franska

C

3

Annan standard

Spanska

C

4

Annan standard

Italienska

C

5

Annan standard

Grekiska

C

6

Annan standard

Tjeckiska

D

0

Ö-drift 60 Hz

Engelska

-

D

1

Ö-drift 60 Hz

Tyska

D

2

Ö-drift 60 Hz

Franska

D

3

Ö-drift 60 Hz

Spanska

D

4

Ö-drift 60 Hz

Italienska

D

5

Ö-drift 60 Hz

Grekiska

D

6

Ö-drift 60 Hz

Tjeckiska

E

0

Ö-drift 50 Hz

Engelska

-

E

1

Ö-drift 50 Hz

Tyska

E

2

Ö-drift 50 Hz

Franska

E

3

Ö-drift 50 Hz

Spanska

E

4

Ö-drift 50 Hz

Italienska

E

5

Ö-drift 50 Hz

Grekiska

E

6

Ö-drift 50 Hz

Tjeckiska

* Inställning enligt VDE-AR-N-4105 för solcellsystem ≤3,68 kVA (Tyskland)

** Inställning enligt VDE-AR-N-4105 för solcellsystem >13,8 kVA (Tyskland)

Översikt landsdataposter och displayspråk för STP xx000TL-30 med en firmware-version ≥ 3.00.00.R

A

B

Landsdatapost

Displayspråk

Land

0

0

Leveransstatus

Leveransstatus

enligt parameterpost

1

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA

Tyska

Tyskland

1

D

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device

Tyska

Tyskland

1

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device

Tyska

Tyskland

2

2

[AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019

Tyska

Österrike

2

3

[AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW

Tyska

Österrike

2

4

[DK] Dansk Energi DK1:2019 LV

Engelska

Danmark

2

5

[DK] Dansk Energi DK1:2019 LV

Tyska

Danmark

2

6

[DK] Dansk Energi DK2:2019 LV

Engelska

Danmark

2

7

[DK] Dansk Energi DK2:2019 LV

Tyska

Danmark

2

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Generators > 4.6 kVA

Engelska

Tyskland

2

D

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device

Engelska

Tyskland

2

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device

Engelska

Tyskland

3

4

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device

Italienska

Italien

3

5

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator ext. Decoup. Protection Device

Tyska

Italien

3

6

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device

Italienska

Italien

3

7

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator int. Decoup. Protection Device

Tyska

Italien

3

A

[EU] EN50549-1:2018 LV

Tyska

diverse EU-länder

3

B

[EU] EN50549-1:2018 LV

Engelska

diverse EU-länder

3

C

[EU] EN50549-1:2018 LV

Franska

diverse EU-länder

3

D

[EU] EN50549-1:2018 LV

Italienska

diverse EU-länder

3

E

[EU] EN50549-1:2018 LV

Spanska

diverse EU-länder

3

F

[EU] EN50549-1:2018 LV

Nederländska

diverse EU-länder

4

A

[EU] EN50549-2:2018 MV

Tyska

diverse EU-länder

4

B

[EU] EN50549-2:2018 MV

Engelska

diverse EU-länder

4

C

EU EN50549-2-18

Franska

diverse EU-länder

4

D

[EU] EN50549-2:2018 MV

Italienska

diverse EU-länder

4

E

[EU] EN50549-2:2018 MV

Spanska

diverse EU-länder

4

F

[EU] EN50549-2:2018 MV

Nederländska

diverse EU-länder

5

C

[GB] ENA-EREC-G99/1:2018

Engelska

Storbritannien

7

C

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Franska

Belgien

7

D

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Engelska

Belgien

7

E

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Tyska

Belgien

7

F

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Nederländska

Belgien

8

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Franska

Belgien

8

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Engelska

Belgien

8

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Tyska

Belgien

8

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Nederländska

Belgien

8

4

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Franska

Belgien

8

5

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Engelska

Belgien

8

6

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Tyska

Belgien

8

7

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Nederländska

Belgien

8

8

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Franska

Belgien

8

9

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Engelska

Belgien

8

A

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Tyska

Belgien

8

B

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Nederländska

Belgien

8

C

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Franska

Belgien

8

D

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Engelska

Belgien

8

E

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Tyska

Belgien

8

F

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Nederländska

Belgien

9

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Franska

Belgien

9

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Engelska

Belgien

9

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Tyska

Belgien

9

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Nederländska

Belgien

Tillvägagångssätt:

 1. Ta reda på vridknapparnas läge för ditt land och ditt användningsändamål. Hämta för detta teknisk information ””Overview of the Rotary Switch Settings”” på www.SMA-Solar.com.
 2. FARA

  Livsfara på grund av höga spänningar

  1. Försäkra dig om att växelriktaren är spänningsfri och att locket är demonterat Koppla växelriktaren spänningsfri).
  693568268
 3. Ställ vridknapparna A och B i önskat läge med en skruvmejsel (bladbredd : 2,5 mm).
 • Efter idrifttagningen övertar växelriktaren inställningen. Detta förlopp kan ta upp till 5 minuter.