การเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับโครงข่ายไฟฟ้า


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ข้อกำหนด:

 • ต้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการโครงข่าย

 • แรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายต้องอยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ ช่วงการทำงานที่แน่นอนของอินเวอร์เตอร์จะระบุไว้ในพารามิเตอร์การทำงาน

ขั้นตอน:

 1. ตัดการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์กับตัวนำสายทั้งสามตัว พร้อมกับยึดไว้เพื่อไม่ให้เชื่อมต่อเองอีกครั้ง
 2. ถ้ามีการยึดฝาปิดตัวเครื่องด้านล่าง ให้คลายสกรูทั้งหมดของฝาปิดด้านล่าง โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3) และยกฝาปิดจากด้านล่างและถอดออก
 3. ดึงเทปกาวออกจากช่องเปิดของฝาปิดเครื่องตรงส่วนสำหรับสายเคเบิลกระแสสลับ
 4. 830341772
 5. สอดขั้วต่อสายเคเบิลจากด้านนอกเข้าไปด้านในของช่องตรงฝาปิด แล้วใช้น็อตล็อกขันให้แน่นจากด้านใน
 6. เดินสายเคเบิลกระแสสลับเข้ากับอินเวอร์เตอร์ผ่านขั้วต่อสายเคเบิล หากจำเป็น ให้คลายแหวนสปริงของขั้วต่อสายเคเบิลได้เล็กน้อย
 7. ถอดสายเคเบิลกระแสสลับ
 8. ลดความยาวของ L1, L2, L3 และ N ลงสายละ 5 มม. เพื่อให้ตัวนำสำหรับต่อลงดินหรือสายดินมีความยาวมากกว่า 5 มม.
 9. ปอกฉนวนของสาย L1, L2, L3, N และ PE เส้นละ 12 มม.
 10. ดันคันโยกเพื่อความปลอดภัยของกล่องพักสายไฟกระแสสลับขึ้นเพื่อหยุดการทำงาน
 11. ข้อควรระวัง

  อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ถ้าสายตัวนำทั้งสองสายเชื่อมต่อกับขั้วเดียวกัน

  ถ้าคุณเชื่อมต่อสายตัวนำสองสายกับขั้วเดียวกัน อาจเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากการเชื่อมต่อไฟฟ้า ไม่ถูกต้อง

  1. ห้ามต่อสายตัวนำมากกว่าหนึ่งสายต่อขั้ว
 12. ข้อควรระวัง

  อันตรายจากการกระแทกเมื่อคานล็อคดีดตัวปิด

  คานล็อคจะปิดด้วยการดีดตัวอย่างรวดเร็วและแรง

  1. กดคานล็อคของกล่องพักสายไฟกระแสสลับลงด้วยนิ้วหัวแม่มือเท่านั้น
  2. อย่าจับกล่องพักสายไฟสำหรับสายเคเบิลไฟฟ้ากระแสสลับทั้งหมด
  3. อย่าวางนิ้วไว้ใต้คานล็อก
 13. เชื่อมต่อสาย PE, N, L1, L2 และ L3 ตามฉลากเข้ากับกล่องพักสายไฟกระแสสลับและดันคานนิรภัยลงด้วยหัวแม่มือเท่านั้น ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่หมุน ของ L1, L2 และ L3 จะไม่มีผลใดๆ
 14. ตรวจสอบว่าลวดตัวนำทั้งหมดยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
 15. 830342156
 16. ขันน็อตเกลียวของเคเบิลแกลนด์ให้แน่น