การเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ถ้าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชำรุดอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง SMA Solar Technology AG ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

  1. ตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดและเปิดฝาปิดด้านล่างของอุปกรณ์ การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า)
  2. รอ 20 นาทีก่อนที่จะถอดฝาป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง
  1614562828
 2. คลายสกรูของฝาปิดป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3) ยกฝาปิดป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นจากด้านล่างและนำออก
 3. 1614563212
 4. ดึงอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทั้งหมดออกจากสล็อต ในการดำเนินการนี้ ให้บีบส่วนที่เป็นร่องทางด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
 5. 1614563596
 6. นำห่วงป้องกันสีแดงออกจากหน้าสัมผัสตรงกลาง ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแต่ละตัว
 7. 1614563980
 8. ใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากในสล็อตที่มีให้จนกระทั่งล็อคเข้าที่กับแท็บล็อค ช่องตรวจสอบของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแต่ละตัวจะต้องหันไปทางขวา
 9. ตรวจยืนยันว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแต่ละตัวอยู่ในสล็อตอย่างแน่นหนา
 10. 1614564364
 11. ขันสกรูทั้งสี่ตัวบนฝาปิดป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยประแจหกเหลี่ยม (AF 3) ตามลำดับ 1 ถึง 4 (แรงบิด: 3 Nm ± .3 Nm)