การตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งแรงดันไฟฟ้า


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ก่อนทำงานกับอินเวอร์เตอร์ โปรดตัดการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากแหล่งจ่ายแรงดัน ไฟฟ้า ทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ปฏิบัติตามลำดับที่กำหนดไว้เสมอ

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตจากการเสื่อมสลายของอุปกรณ์ตรวจวัดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

แรงดันไฟฟ้าเกินสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ตรวจวัดและส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าปรากฏอยู่ในกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัด การสัมผัสกล่องหุ้มของอุปกรณ์วัดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

 1. ใช้เครื่องมือวัดที่มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตกระแสตรงอย่างน้อย 1000 V ขึ้นไป

ขั้นตอน:

 1. ตัดการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์กับตัวนำสายทั้งสามตัว พร้อมกับยึดไว้เพื่อไม่ให้เชื่อมต่อเองอีกครั้ง
 2. ถ้ามีการใช้รีเลย์มัลติฟังก์ชัน ให้ปิดแรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้าโหลด
 3. 853888524
 4. หมุนสวิตช์ตัดโหลดไฟฟ้ากระแสตรงไปที่ O
 5. รอให้ไฟ LED ดับลง และถ้าจำเป็น รอให้โหลดที่เชื่อมต่อกับรีเลย์มัลติฟังก์ชันปิดลง
 6. ใช้คลิปวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในสายเคเบิล DC
 7. 933136140
 8. คลายสกรูสองตัวที่สวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3)
 9. 933136524
 10. ดึงสวิตช์ตัดโหลดกระแสตรงลงและออกจากช่อง
 11. 853888908
 12. ถอดสกรูหกตัวออกจากฝาปิดด้านล่างของอุปกรณ์โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3)
 13. 853889292
 14. ยกและถอดฝาปิดด้านล่างออกทางด้านล่าง
 15. ข้อควรระวัง

  มีความเสี่ยงที่จะถูกความร้อนจากการสัมผัสฝาครอบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง

  ฝาครอบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงอาจร้อนจัดระหว่างการทำงาน

  1. ห้ามสัมผัสฝาครอบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง
  853889676
 16. คลายและถอดขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงออก สอดไขควงปากแบนหรือไขควงแบบงอ (ความกว้าง: 3.5 มม.) ที่สล็อตด้านข้าง ข้างหนึ่ง และดึงขั้วต่อไฟฟ้ากระแสตรงลงตรงๆ ห้ามดึงสายเคเบิล
 17. โปรดตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหลืออยู่ที่อินพุต DC ของอินเวอร์เตอร์
 18. 853890060
 19. หากเชื่อมต่อสายนิวทรัล ให้ใช้มัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่กล่องพักสายไฟกระแสสลับระหว่าง L1 กัึบ N, L2 กับ N และ L3 กับ N ใส่ขาวัดทดสอบของมัลติมิเตอร์ในช่องกลมแต่ละช่องของขั้ว
 20. ใช้อุปกรณ์วัดที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าหลงเหลือที่เพลทเชื่อมต่อขั้วไฟฟ้ากระแสสลับระหว่าง L1 กับ PE, L2 กับ PE และ L3 กับ PE ใส่ขาวัดทดสอบในช่องกลมแต่ละช่องของขั้ว
 21. โปรดตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วต่างๆ ของรีเลย์มัลติฟังก์ชันและ PE ของแผ่นขั้วสายไฟที่เชื่อมต่อกระแสสลับ
 22. อันตราย

  อันตรายถึงชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงในอินเวอร์เตอร์

  ตัวเก็บประจุในอินเวอร์เตอร์จะใช้เวลาในการคายประจุ 20 นาที

  1. รอ 20 นาทีก่อนเปิดฝาปิดอินเวอร์เตอร์ด้านบน
  2. ห้ามเปิดฝาครอบป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง
 23. หมายเหตุ

  อาจเกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์จากการคายประุจุไฟฟ้าสถิต

  การสัมผัสส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อาจก่อความเสียหายหรือทำลายอินเวอร์เตอร์ผ่านการคายประจุไฟฟ้าสถิต

  1. ลงกราวด์ให้ตัวคุณเองก่อนจะสัมผัสส่วนประกอบ