อินเทอร์เฟสและฟังก์ชัน


อินเวอร์เตอร์สามารถติดตั้งอินเทอร์เฟสและฟังก์ชันต่อไปนี้หรือติดตั้งในภายหลังได้:

SMA Speedwire/Webconnect

อินเวอร์เตอร์มีการติดตั้ง SMA Speedwire/Webconnect เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน SMA Speedwire/Webconnect เป็นการสื่อสารที่ใช้มาตรฐานอีเธอร์เน็ต ซึ่งทำให้สามารถรับส่งข้อมูล 10/100 Mbit ที่ปรับให้เหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์ระหว่างอุปกรณ์ Speedwire ในระบบ PV และซอฟต์แวร์ Sunny Explorer ฟังก์ชัน Webconnect ช่วยให้มีการรับส่งข้อมูลโดยตรงระหว่างอินเวอร์เตอร์ของระบบขนาดเล็กและพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต Sunny Portal โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารเพิ่มเติม และสามารถรองรับสูงสุด 4 อินเวอร์เตอร์ต่อระบบ Sunny Portal ในโรงผลิตไฟฟ้า PV ขนาดใหญ่ การรับส่งข้อมูลไปยังพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต Sunny Portal จะดำเนินการผ่าน SMA Cluster Controller คุณสามารถเข้าถึงระบบ Sunny Portal ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

สำหรับระบบ PV ที่ทำงานในประเทศอิตาลี Webconnect จะทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์จากโครงข่ายสาธารณูปโภค และการกำหนดขีดจำกัดความถี่ที่จะใช้กับข้อความ IEC61850-GOOSE

Modbus

ผลิตภัณฑ์นี้มีการติดตั้งอินเทอร์เฟส Modbus อินเทอร์เฟส Modbus ถูกปิดการทำงานโดยค่าเริ่มต้นและจะต้องกำหนดค่าตามต้องการ

อินเทอร์เฟส Modbus ของผลิตภัณฑ์ SMA ที่สนับสนุนได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมผ่านระบบ SCADA เป็นต้น และมีหน้าที่ต่อไปนี้:

  • การสืบค้นค่าที่วัดได้จากระยะไกล

  • การตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงานจากระยะไกล

  • การระบุจุดตั้งค่าสำหรับการควบคุมระบบ

อินเทอร์เฟส RS485

อินเวอร์เตอร์สามารถสื่อสารผ่านสายด้วยผลิตภัณฑ์การสื่อสารพิเศษของ SMA ผ่านอินเทอร์เฟส RS485 (ดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SMA ได้ที่ www.SMA-Solar.com) อินเทอร์เฟส RS485 สามารถติดตั้งภายหลัง และสามารถใช้ในตำแหน่งของอินเทอร์เฟส SMA Speedwire/Webconnect ในอินเวอร์เตอร์

บริการการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันบริการสำหรับการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า

คุณสามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่าฟังก์ชัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (เช่น การจำกัดไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่) ผ่านพารามิเตอร์การทำงาน

SMA Power Control Module

SMA Power Control Module จะทำให้อินเวอร์เตอร์สามารถใช้บริการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้ และ มีการติดตั้งรีเลย์มัลติฟังก์ชันเพิ่มเติม (สำหรับข้อมูลการติดตั้งและกำหนดค่า โปรดดูคู่มือการติดตั้งของ SMA Power Control Module) SMA Power Control Module นั้นสามารถติดตั้งภายหลังได้

รีเลย์มัลติฟังก์ชัน

คุณสามารถกำหนดค่ารีเลย์มัลติฟังก์ชันเพื่อการทำงานหลากหลายหน้าที่ รีเลย์มัลติฟังก์ชันสามารถใช้งานได้อย่างเช่น เปิดหรือปิดตัวตรวจจับข้อผิดพลาด (สำหรับรายละเอียดการติดตั้งและกำหนดค่า โปรดดูคู่มือการติดตั้งของรีเลย์มัลติฟังก์ชัน) รีเลย์มัลติฟังก์ชันนั้นสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้

SMA ShadeFix

อินเวอร์เตอร์มีการติดตั้งระบบการจัดการการบังเงา SMA ShadeFix SMA ShadeFix ใช้ระบบติดตามอัจฉริยะ MPP เพื่อกำหนดจุดทำงานที่มีเอาต์พุตสูงสุดในระหว่างสภาวะการบังเงา ด้วย SMA ShadeFix อินเวอร์เตอร์จะใช้แหล่งจ่ายพลังงานที่ดีที่สุดจากโมดูล PV ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มอัตราผลิตผลในระบบถูกบังเงา SMA ShadeFix เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น โดยปกติช่วงเวลาของ SMA ShadeFix เท่ากับหกนาที ซึ่งหมายความว่าอินเวอร์เตอร์กำหนดจุดทำงานที่เหมาะสมทุกหกนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบ PV หรือสถานการณ์การบังเงา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ที่จะมีการปรับช่วงเวลา

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท II

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจะจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เป็นอันตราย อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประเภท II สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้

Q on Demand 24/7

อินเวอร์เตอร์สามารถจ่ายพลังงานรีแอคทีฟโดยใช้วิธี Q ตามต้องการ 24/7 ซึ่งครอบคลุมการทำงานของอุปกรณ์ตลอดเวลา

ระบบควบคุมเครื่องมือในตัว

อินเวอร์เตอร์สามารถแสดงค่าเส้นโค้งเฉพาะ Q(V) ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการโครงข่ายโดยใช้ระบบควบคุมเครื่องมือในตัว โดยไม่ต้องมีการวัดที่จุดเชื่อมต่อโครงข่าย อินเวอร์เตอร์สามารถชดเชยอุปกรณ์ที่ติดตั้งระหว่างอินเวอร์เตอร์และจุดเชื่อมต่อโครงข่ายได้โดยอัตโนมัติหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบ โปรดดูข้อมูลด้านเทคนิค "Integrated Plant Control" ที่ www.SMA-Solar.com)

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected เป็นการเฝ้าติดตามผลิตภัณฑ์ฟรีผ่าน SMA Sunny Portal เนื่องจากการใช้งาน SMA Smart Connected ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติและเชิงรุกเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

SMA Smart Connected จะเปิดใช้งานระหว่างการลงทะเบียนใน Sunny Portal เพื่อที่จะใช้งาน SMA Smart Connected คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับ Sunny Portal อย่างถาวรและข้อมูลของผู้ประกอบการและบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องถูกเก็บไว้ใน Sunny Portal และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน