Ülke veri setinin ayarlanması


Uzman elektrikçi

Ülkeniz veya kullanım amacınız ile ilgili ülke veritabanını, eviricinin çevirmeli şalteri üzerinden ilk 10 enerji besleme saati içerisinde ayarlayın. Ülke veritabanı, ilk 10 enerji besleme saati geçtikten sonra sadece bir iletişim ürünü aracılığıyla değiştirilebilir.

Ülke veri seti doğru ayarlanmış olmalıdır

Ülkeniz ve kullanım amacınız için geçerli olmayan bir ülke veri seti ayarladığınızda, bu ayar sistem arızasına ve şebeke işleticisiyle problemlere neden olabilir. Ülke veri setinizi seçerken her zaman, geçerli yerel standart ve yönergeler ile sistemin özelliklerini dikkate alın (örn. sistemin büyüklüğü, şebeke bağlantı noktası).

 1. Ülkeniz veya kullanım amacınız için hangi normların ve yönetmeliklerin geçerli olduğundan emin değilseniz, şebeke işletmecisine başvurun.

Harici ayırma koruması ile işletim için ülke veri seti

FV sistemin harici bir ayırma koruması ve ≤ 2.99.99.R ürün yazılımı sürüm ile işletimi için eviricide, ülke veri seti Medium-Voltage Directive (Germany) veya MVtgDirective bulunmaktadır ve ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümü için DE VDE-AR-N4110:2018 üretici har. EKS veya VDEARN4110/18a ülke veri setine sahiptir. Bu ülke veri setlerinin yardımıyla, eviricinin gerilim ve frekansla ilgili çalışma alanını geliştirebilirsiniz. Bu ülke veri setleri sadece, FV sistemin kapatılması harici bir ayırıcı yardımıyla yapılıyorsa seçilebilir.

 1. Ülke veri seti harici ayırma koruması ile işletim için ayarlandığı takdirde, eviriciyi sadece bir harici 3 fazlı ayırma koruması ile işletin. Harici 3 fazlı ayırma koruması olmadığında evirici, ülkeye özgü standarda uygun koşulların üzerine çıkıldığında, kendini şehir şebekesinden ayıramaz.

Ürün yazılımı ≥ 3.00.00.R içinde henüz tüm AB ülkeleri için ülke veri setlerini içermiyor

Henüz tüm AB ülkeleri için yeni şebeke bağlantısı gereklilikleri belirlenmediği için ürün yazılımı ≥ 3.00.00.R içinde tüm AB ülkelerinin ülke veri setleri mevcut değil. Bunun yerine EN 50549 standardına uygun genel geçerli bir ülke veri seti mevcuttur. Bu ülke veri seti, henüz ülke veri seti olmayan AB ülkelerinde kullanılabilir. Bazı AB ülkeleri için geçici olarak, ≤ 2.99.99.R ürün yazılımının sürümünün şimdiye kadar geçerli olan ülke veri seti temelinde, ilgili yerdeki şebeke bağlantı gerekliliklerini parametre ayarları üzerinden adapte edilmek zorunda olabilir.

 1. İlgili yerdeki geçerli yönetmelikler ve kullanılacak ülkedeki geçerli SMA üretici beyanı uyarınca, nasıl ilerlenmesi gerektiğine kadar verin. ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümü ile EN 50549 standardına göre genel geçerli ülke veri setini ayarlayın veya ≤ 2.99.99.R ürün yazılımı sürümü ile şimdiye kadar geçerli ülke veri setini seçin ve parametre ayarlarını üretici beyanına göre gerçekleştirin.

(AB) 2016/631 yönetmeliği (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) uyarınca şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için şebeke parametreleri adlarının ve birimlerinin değiştirilmesi

AB şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) şebeke parametrelerinin adları ve birimleri değiştirildi. Değişiklik asgari yazılım sürümü ≥ 3.00.00.R itibaren geçerlidir. Ürün yazılımı sürümü ≤ 2.99.99.R olan eviricilerde şebeke parametrelerinin ad ve birimleri değişiklikten etkilenmemekte ve buna bağlı olarak geçerlidir.

Ülke veritabanlarına ve sürümü ≤ 2.99.99.R olan donanım yazılımlı STP xx000TL-30 için ekran dillerine genel bakış

A

B

Ülke veritabanı

Ekran dili

Ülke

0

0

Varsayılan fabrika ayarı

Varsayılan fabrika ayarı

Parametre setine bağlı

0

D

Değişmez

Lehçe

Parametre setine bağlı

1

0

VDE0126-1-1

Almanca

Almanya, İsviçre

1

2

VDE-AR-N4105*

Almanca

Almanya

1

6

VDE-AR-N4105-HP**

Almanca

Almanya

1

8

VDE0126-1-1

Fransızca

İsviçre, Fransa

1

B

VFR2014

Fransızca

Fransa

2

0

VDE0126-1-1

İtalyanca

İsviçre

2

8

AS 4777.3

İngilizce

Avustralya

2

A

AS 4777.2

İngilizce

Avustralya

3

2

CEI 0-21 harici

İtalyanca

İtalya

4

0

RD1699

İspanyolca

İspanya

4

1

RD1663-A/661-A

İspanyolca

İspanya

4

4

Ley2057

İspanyolca

Şili

4

8

PPC

Değişmez

Yunanistan

4

9

PPC

İngilizce

Yunanistan

5

A

G59/3

İngilizce

İngiltere

6

0

EN50438

Almanca

Çeşitli AB ülkeleri

6

1

EN50438

İngilizce

6

2

EN50438

Fransızca

6

3

EN50438

İtalyanca

6

4

EN50438

İspanyolca

6

5

EN50438

Değişmez

6

6

EN50438

Değişmez

6

7

EN50438

Değişmez

6

8

EN50438

Değişmez

6

9

EN50438

Değişmez

6

E

NEN-EN50438

Hollandaca

Hollanda

7

8

C10/11/2012

Fransızca

Belçika

7

9

C10/11/2012

İngilizce

Belçika

7

A

C10/11/2012

Almanca

Belçika

7

B

C10/11/2012

Hollandaca

Belçika

A

0

Orta Gerilim Yönetmeliği, Almanya

Almanca

Almanya

A

1

Orta Gerilim Yönetmeliği, Almanya

İngilizce

Çeşitli ülkeler

A

2

Orta Gerilim Yönetmeliği, Almanya

Fransızca

Fransa

A

3

Orta Gerilim Yönetmeliği, Almanya

İspanyolca

İspanya

A

4

Orta Gerilim Yönetmeliği, Almanya

Değişmez

Çekya

A

C

SI4777_HS131_Pf

İngilizce

İsrail

B

0

MVtgDirective Int.

Almanca

Almanya

B

1

MVtgDirective Int.

İngilizce

Çeşitli ülkeler

B

2

MVtgDirective Int.

Fransızca

Fransa

B

3

MVtgDirective Int.

İspanyolca

İspanya

B

4

MVtgDirective Int.

Değişmez

Çekya

B

8

MEA2013

İngilizce

Tayland

C

0

Başka standart

İngilizce

-

C

1

Başka standart

Almanca

C

2

Başka standart

Fransızca

C

3

Başka standart

İspanyolca

C

4

Başka standart

İtalyanca

C

5

Başka standart

Yunanca

C

6

Başka standart

Çekçe

D

0

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

İngilizce

-

D

1

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

Almanca

D

2

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

Fransızca

D

3

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

İspanyolca

D

4

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

İtalyanca

D

5

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

Yunanca

D

6

Şebekeden ayrık işletim 60 Hz

Çekçe

E

0

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

İngilizce

-

E

1

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

Almanca

E

2

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

Fransızca

E

3

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

İspanyolca

E

4

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

İtalyanca

E

5

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

Yunanca

E

6

Şebekeden ayrık işletim 50 Hz

Çekçe

* FV sistemleri ≤3,68 kVA için VDE-AR-N-4105 uyarınca ayar (Almanya)

** FV sistemleri >13,8 kVA için VDE-AR-N-4105 uyarınca ayar

Ülke veritabanlarına ve sürümü ≥ 3.00.00.R olan donanım yazılımlı STP xx000TL-30 için ekran dillerine genel bakış

A

B

Ülke veritabanı

Ekran dili

Ülke

0

0

Varsayılan fabrika ayarı

Varsayılan fabrika ayarı

Parametre setine bağlı

1

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Üretici. >4,6 kVA

Almanca

Almanya

1

D

DE Dahili EKS’li Üreticiler VDE-AR-N4110:2018

Almanca

Almanya

1

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018, Üreticiler har. EKS

Almanca

Almanya

2

2

[AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019

Almanca

Österreich

2

3

[AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW

Almanca

Österreich

2

4

[DK] Dansk Energi West 2019

İngilizce

Danimarka

2

5

[DK] Dansk Energi West 2019

Almanca

Danimarka

2

6

[DK] Dansk Energi Ost 2019

İngilizce

Danimarka

2

7

[DK] Dansk Energi Ost 2019

Almanca

Danimarka

2

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Üretici. >4,6 kVA

İngilizce

Almanya

2

D

DE Dahili EKS’li Üreticiler VDE-AR-N4110:2018

İngilizce

Almanya

2

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018, Üreticiler har. EKS

İngilizce

Almanya

3

4

[IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW

İtalyanca

İtalya

3

5

[IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW

Almanca

İtalya

3

6

[IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device

İtalyanca

İtalya

3

7

[IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device

Almanca

İtalya

3

A

[EU] EN50549-1:2018 LV

Almanca

Çeşitli AB ülkeleri

3

B

[EU] EN50549-1:2018 LV

İngilizce

Çeşitli AB ülkeleri

3

C

[EU] EN50549-1:2018 LV

Fransızca

Çeşitli AB ülkeleri

3

D

[EU] EN50549-1:2018 LV

İtalyanca

Çeşitli AB ülkeleri

3

E

[EU] EN50549-1:2018 LV

İspanyolca

Çeşitli AB ülkeleri

3

F

[EU] EN50549-1:2018 LV

Hollandaca

Çeşitli AB ülkeleri

4

A

[EU] EN50549-2:2018 MV

Almanca

Çeşitli AB ülkeleri

4

B

[EU] EN50549-2:2018 MV

İngilizce

Çeşitli AB ülkeleri

4

C

AB EN50549-2-18

Fransızca

Çeşitli AB ülkeleri

4

D

[EU] EN50549-2:2018 MV

İtalyanca

Çeşitli AB ülkeleri

4

E

[EU] EN50549-2:2018 MV

İspanyolca

Çeşitli AB ülkeleri

4

F

[EU] EN50549-2:2018 MV

Hollandaca

Çeşitli AB ülkeleri

5

C

[GB] ENA-EREC-G99/1:2018

İngilizce

İngiltere

7

C

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Fransızca

Belçika

7

D

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

İngilizce

Belçika

7

E

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Almanca

Belçika

7

F

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10kVA

Hollandaca

Belçika

8

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Fransızca

Belçika

8

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

İngilizce

Belçika

8

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Almanca

Belçika

8

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Hollandaca

Belçika

8

4

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Fransızca

Belçika

8

5

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

İngilizce

Belçika

8

6

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Almanca

Belçika

8

7

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Hollandaca

Belçika

8

8

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Fransızca

Belçika

8

9

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

İngilizce

Belçika

8

A

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Almanca

Belçika

8

B

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Hollandaca

Belçika

8

C

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Fransızca

Belçika

8

D

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

İngilizce

Belçika

8

E

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Almanca

Belçika

8

F

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Hollandaca

Belçika

9

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Fransızca

Belçika

9

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

İngilizce

Belçika

9

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Almanca

Belçika

9

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Hollandaca

Belçika

İşlem şekli:

 1. Ülkeniz ve kullanım amacınız için uygun çevirmeli şalter konumunu belirleyin. Bunun için www.SMA-Solar.com sayfasından Teknik Bilgi "FV eviricilerdeki çevirmeli anahtar" bölümünü açın.
 2. TEHLİKE

  Yüksek gerilimler nedeniyle ölüm tehlikesi

  1. Eviricinin gerilimsiz durumda ve gövde kapağının sökülmüş olduğundan emin olun Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).
  693568268
 3. Çevirmeli şalterleri A ve B, düz tornavida (ağız genişliği: 2,5 mm) ile istediğiniz konuma getirin.
 • Evirici, yapılan ayarı devreye alma sonrası devralır. Bu işlem en fazla 5 dakika sürebilir.