Ustawianie zestawu danych krajowych


Specjalista

Zestaw danych krajowych właściwy dla kraju instalacji produktu lub jego zastosowania należy ustawić za pomocą przełączników obrotowych w falowniku w ciągu pierwszych 10 godzin zasilania energii do sieci. Po upływie pierwszych 10 godzin zasilania energii do sieci zestaw danych krajowych można zmienić tylko za pomocą produktu komunikacyjnego.

Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.

Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość instalacji, przyłącze do sieci).

 1. W przypadku wątpliwości co do obowiązujących w danym kraju lub dla danego zastosowania należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej.

Zestaw danych krajowych do eksploatacji z zewnętrznym układem odsprzęgającym

W przypadku eksploatacji instalacji fotowoltaicznej z zewnętrznym układem odsprzęgającym falowniki z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.99.99.R lub starszej posiadają zestaw danych krajowych Dyrektywa średnionapięciowa (Niemcy) lub MVtgDirective, a falowniki z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.00.00.R lub nowszej zestaw danych krajowych DE VDE-AR-N4110:2018 Generator zew. Opr lubVDEARN4110/18a. Za pomocą tych zestawu danych krajowych można poszerzyć zakres roboczy falownika w zakresie napięcia i częstotliwości. Te zestawy danych krajowych wolno wybrać tylko wtedy, gdy rozłączenie instalacji fotowoltaicznej jest realizowane za pomocą zewnętrznego układu odsprzęgającego.

 1. Przy ustawieniu zestawu danych krajowych dla eksploatacji z zewnętrznym układem odsprzęgającym falownik można użytkować tylko z 3-fazowym zewnętrznym układem odsprzęgającym. Bez zewnętrznego 3-fazowego układu odsprzęgającego falownik nie odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej w przypadku przekroczenia wymogów stosownych norm krajowych.

Wersja oprogramowania sprzętowego 3.00.00.R lub nowsza jeszcze nie zawierają zestawów danych krajowych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej

Ponieważ nowe wymogi w zakresie podłączenia do sieci nie są jeszcze określone dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, wersja oprogramowania sprzętowego 3.00.00.R lub nowsza jeszcze nie zawierają zestawów danych krajowych dla wszystkich krajów Unii. Dlatego dostępny jest ogólnie obowiązujący zestaw danych krajowych zgodny z normą EN 50549. Ten zestaw danych krajowych można używać w krajach unijnych, w których zestaw danych krajowych jeszcze nie istnieje. W niektórych krajach Unii może być przejściowo konieczne dopasowanie ustawień parametrów zgodnie z obowiązującymi w danym miejscu wymogami w zakresie podłączenia do sieci na podstawie dotychczasowo obowiązującego w danym kraju zestawu danych krajowych w oprogramowaniu sprzętowym w wersji 2.99.99.R lub wcześniejszej.

 1. Sposób postępowania należy wybrać przy uwzględnieniu miejscowych wymogów oraz wystawionej przez firmę SMA dla danego kraju deklaracji producenta. W przypadku oprogramowania sprzętowego w wersji 3.00.00.R lub nowszej należy ustawić ogólnie obowiązujący zestaw danych krajowych zgodny z EN 50549, a w przypadku oprogramowania sprzętowego w wersji 2.99.99.R lub wcześniejszej należy wybrać dotychczas obowiązujący zestaw danych krajowych i wprowadzić ustawienia parametrów zgodnie z deklaracją producenta.

Zmiana nazw i jednostek parametrów sieciowych w celu spełnienia wymogów w zakresie podłączenia do sieci w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 (obowiązuje od 27.04.2019)

W celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie podłączenia do sieci (obowiązują od 27.04.2019) zmienione zostały nazwy i jednostki parametrów sieciowych. Zmiana obowiązuje w wersji oprogramowania sprzętowego 3.00.00.R lub nowszej. Zmiany nie dotyczą nazw i jednostek parametrów sieciowych w falownikach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.99.99.R lub starszej, a zatem zachowują one swoją ważność.

Zestawienie zestawów danych krajowych i języka wyświetlacza do falowników STP xx000TL-30 z wersją oprogramowania sprzętowego 2.99.99.R lub wcześniejszą

A

B

Zestaw danych krajowych

Język wyświetlacza

Kraj

0

0

Stan fabryczny

Stan fabryczny

Zależnie od zestawu parametrów

0

D

Zostaje zachowany

Polski

Zależnie od zestawu parametrów

1

0

VDE0126-1-1

Niemiecki

Niemcy, Szwajcaria

1

2

VDE-AR-N4105*

Niemiecki

Niemcy

1

6

VDE-AR-N4105-HP**

Niemiecki

Niemcy

1

8

VDE0126-1-1

Francuski

Szwajcaria, Francja

1

B

VFR2014

Francuski

Francja

2

0

VDE0126-1-1

Włoski

Szwajcaria

2

8

AS4777.3

Angielski

Australia

2

A

AS4777.2

Angielski

Australia

3

2

CEI 0-21 extern

Włoski

Włochy

4

0

RD1699

Hiszpański

Hiszpania

4

1

RD1663-A/661-A

Hiszpański

Hiszpania

4

4

Ley2057

Hiszpański

Chile

4

8

PPC

Zostaje zachowany

Grecja

4

9

PPC

Angielski

Grecja

5

A

G59/3

Angielski

Wielka Brytania

6

0

EN50438

Niemiecki

Różne kraje UE

6

1

EN50438

Angielski

6

2

EN50438

Francuski

6

3

EN50438

Włoski

6

4

EN50438

Hiszpański

6

5

EN50438

Zostaje zachowany

6

6

EN50438

Zostaje zachowany

6

7

EN50438

Zostaje zachowany

6

8

EN50438

Zostaje zachowany

6

9

EN50438

Zostaje zachowany

6

E

NEN-EN50438

Niderlandzki

Holandia

7

8

C10/11/2012

Francuski

Belgia

7

9

C10/11/2012

Angielski

Belgia

7

A

C10/11/2012

Niemiecki

Belgia

7

B

C10/11/2012

Niderlandzki

Belgia

A

0

Dyrektywa średnionapięciowa Niemcy

Niemiecki

Niemcy

A

1

Dyrektywa średnionapięciowa Niemcy

Angielski

Różne kraje

A

2

Dyrektywa średnionapięciowa Niemcy

Francuski

Francja

A

3

Dyrektywa średnionapięciowa Niemcy

Hiszpański

Hiszpania

A

4

Dyrektywa średnionapięciowa Niemcy

Zostaje zachowany

Czechy

A

C

SI4777_HS131_Pf

Angielski

Izrael

B

0

MVtgDirective Int.

Niemiecki

Niemcy

B

1

MVtgDirective Int.

Angielski

Różne kraje

B

2

MVtgDirective Int.

Francuski

Francja

B

3

MVtgDirective Int.

Hiszpański

Hiszpania

B

4

MVtgDirective Int.

Zostaje zachowany

Czechy

B

8

MEA2013

Angielski

Tajlandia

C

0

Inna norma

Angielski

-

C

1

Inna norma

Niemiecki

C

2

Inna norma

Francuski

C

3

Inna norma

Hiszpański

C

4

Inna norma

Włoski

C

5

Inna norma

Grecki

C

6

Inna norma

Czeski

D

0

Praca niezależna 60 Hz

Angielski

-

D

1

Praca niezależna 60 Hz

Niemiecki

D

2

Praca niezależna 60 Hz

Francuski

D

3

Praca niezależna 60 Hz

Hiszpański

D

4

Praca niezależna 60 Hz

Włoski

D

5

Praca niezależna 60 Hz

Grecki

D

6

Praca niezależna 60 Hz

Czeski

E

0

Praca niezależna 50 Hz

Angielski

-

E

1

Praca niezależna 50 Hz

Niemiecki

E

2

Praca niezależna 50 Hz

Francuski

E

3

Praca niezależna 50 Hz

Hiszpański

E

4

Praca niezależna 50 Hz

Włoski

E

5

Praca niezależna 50 Hz

Grecki

E

6

Praca niezależna 50 Hz

Czeski

* Ustawienie wg VDE-AR-N-4105 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy ≤ 3,68 kVA (Niemcy)

** Ustawienie wg VDE-AR-N-4105 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy > 13,8 kVA (Niemcy)

Zestawienie zestawów danych krajowych i języka wyświetlacza do falowników STP xx000TL-30 z wersją oprogramowania sprzętowego 3.00.00.R lub nowszą

A

B

Zestaw danych krajowych

Język wyświetlacza

Kraj

0

0

Stan fabryczny

Stan fabryczny

Zależnie od zestawu parametrów

1

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Generator >4,6 kVA

Niemiecki

Niemcy

1

D

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator wewn. Opr

Niemiecki

Niemcy

1

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator zewn. Opr

Niemiecki

Niemcy

2

2

[AT] TOR Generator Typ A V1.0:2019

Niemiecki

Austria

2

3

[AT] TOR Generator Typ B V1.0:2019 System >250 kW

Niemiecki

Austria

2

4

[DK] Dansk Energi West 2019

Angielski

Dania

2

5

[DK] Dansk Energi West 2019

Niemiecki

Dania

2

6

[DK] Dansk Energi Wschód 2019

Angielski

Dania

2

7

[DK] Dansk Energi Wschód 2019

Niemiecki

Dania

2

C

[DE] VDE-AR-N4105:2018 Generator >4,6 kVA

Angielski

Niemcy

2

D

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator wewn. Opr

Angielski

Niemcy

2

E

[DE] VDE-AR-N4110:2018 Generator zewn. Opr

Angielski

Niemcy

3

4

[IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW

Włoski

Włochy

3

5

[IT] CEI0-16:2019 System ≤6 MW

Niemiecki

Włochy

3

6

[IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device

Włoski

Włochy

3

7

[IT] CEI0-21:2019 System >11.08 kW ext. Decoup. Protection Device

Niemiecki

Włochy

3

A

[EU] EN50549-1:2018 LV

Niemiecki

inne kraje UE

3

B

[EU] EN50549-1:2018 LV

Angielski

inne kraje UE

3

C

[EU] EN50549-1:2018 LV

Francuski

inne kraje UE

3

D

[EU] EN50549-1:2018 LV

Włoski

inne kraje UE

3

E

[EU] EN50549-1:2018 LV

Hiszpański

inne kraje UE

3

F

[EU] EN50549-1:2018 LV

Niderlandzki

inne kraje UE

4

A

[EU] EN50549-2:2018 MV

Niemiecki

inne kraje UE

4

B

[EU] EN50549-2:2018 MV

Angielski

inne kraje UE

4

C

EU EN50549-2-18

Francuski

inne kraje UE

4

D

[EU] EN50549-2:2018 MV

Włoski

inne kraje UE

4

E

[EU] EN50549-2:2018 MV

Hiszpański

inne kraje UE

4

F

[EU] EN50549-2:2018 MV

Niderlandzki

inne kraje UE

5

C

[UK] ENA-EREC-G99/1:2018

Angielski

Wielka Brytania

7

C

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10 kVA

Francuski

Belgia

7

D

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10 kVA

Angielski

Belgia

7

E

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10 kVA

Niemiecki

Belgia

7

F

[BE] C10/11-LV2:2018 LV >10 kVA

Niderlandzki

Belgia

8

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Francuski

Belgia

8

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Angielski

Belgia

8

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Niemiecki

Belgia

8

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators int. Decoup. Protection Device

Niderlandzki

Belgia

8

4

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Francuski

Belgia

8

5

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Angielski

Belgia

8

6

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Niemiecki

Belgia

8

7

[BE] Synergrid C10/11:2019 LV Generators ext. Decoup. Protection Device

Niderlandzki

Belgia

8

8

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Francuski

Belgia

8

9

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Angielski

Belgia

8

A

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Niemiecki

Belgia

8

B

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators int. Decoup. Protection Device

Niderlandzki

Belgia

8

C

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Francuski

Belgia

8

D

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Angielski

Belgia

8

E

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Niemiecki

Belgia

8

F

[BE] C10/11-MV1:2018 MV

Niderlandzki

Belgia

9

0

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Francuski

Belgia

9

1

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Angielski

Belgia

9

2

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Niemiecki

Belgia

9

3

[BE] Synergrid C10/11:2019 MV Generators ext. Decoup. Protection Device

Niderlandzki

Belgia

Sposób postępowania:

 1. Określić położenie przełącznika obrotowego odpowiednie dla danego kraju i zastosowania. W tym celu należy sięgnąć do informacji technicznej „Rotary Switch Positions" dostępnej pod adresem www.SMA-Solar.com.
 2. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

  1. Sprawdzić, czy falownik jest odłączony spod napięcia, a pokrywa obudowy zdemontowana Odłączanie falownika spod napięcia).
  693568268
 3. Ustawić przełączniki obrotowe A i B w wybranym położeniu za pomocą wkrętaka płaskiego o szerokości końcówki 2,5 mm.
 • Po uruchomieniu falownik zastosuje to ustawienie. Ten proces może trwać do 5 minut.