การติดตั้งอินเวอร์เตอร์


บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

วัสดุในการติดตั้งที่ต้องใช้เพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการส่งมอบ):

 • สกรูอย่างน้อยสองตัวที่เหมาะสำหรับพื้นผิวรองรับ (เส้นผ่านศูนย์กลาง: อย่างน้อย 10 มม.)
 • แหวนรองสองตัวที่เหมาะสำหรับสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก: สูงสุด 30 มม. มม.)
 • ถ้าจำเป็น ใช้พุกสกรูสองตัวที่เหมาะสำหรับพื้นผิวรองรับและสกรู
 • สำหรับการเคลื่อนย้ายอินเวอร์เตอร์ด้วยเครน: หมุดห่วงสองตัวที่เหมาะสำหรับน้ำหนักของ อินเวอร์เตอร์ (ขนาด: M10)
 • ในการยึดอินเวอร์เตอร์ไว้ไม่ให้สามารถยกออกได้: สกรูสองตัวที่เหมาะสำหรับพื้นผิวรองรับ แหวนรองสองตัวสำหรับสกรู และพุกสกรูที่เหมาะสำหรับพื้นผิวรองรับและสกรู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นผิว

ข้อควรระวัง

อาจได้รับบาดเจ็บเมื่อยกอินเวอร์เตอร์หรือถ้าอินเวอร์เตอร์ตกหล่น

อินเวอร์เตอร์นี้มีน้ำหนัก 61 กก. มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บถ้ามีการยกอินเวอร์เตอร์โดยไม่ถูกต้อง หรือทำหล่นขณะที่กำลังเคลื่อนย้าย หรือเมื่อติดตั้งหรือถอดออกจากโครงยึดติดผนัง

 1. ขนส่งอินเวอร์เตอร์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเสมอ

ข้อควรระวัง

อาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้จากชิ้นส่วนกล่องอุปกรณ์ที่ร้อน

บางส่วนของตัวเครื่องอาจมีความร้อนเนื่องจากการทำงาน

 1. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในลักษณะที่ไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจขณะปฏิบัติงาน

ขั้นตอน:

 1. ข้อควรระวัง

  อาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากสายได้รับความเสียหาย

  อาจมีสายไฟหรือท่อชนิดอื่นๆ (เช่น ก๊าซหรือน้ำประปา) ที่เดินฝังในผนัง

  1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟบนผนังซึ่งอาจเกิดความเสียหายในขณะเจาะรู
 2. จัดวางให้โครงยึดติดผนังอยู่ในแนวนอนบนผนังและใช้ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะเจาะรู ใช้อย่างน้อยหนึ่งรูที่ด้านซ้ายและด้านขวาในโครงยึดติดผนัง
 3. ถ้าต้องการยึดอินเวอร์เตอร์ไม่ให้มีการยกออกจากโครงยึดติดผนังโดยไม่ตั้งใจ ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งเจาะรูของสกรูที่ยึดอินเวอร์เตอร์เข้ากับโครงยึดติดผนัง สังเกตขนาดของจุดยึดพุกที่ด้านล่างของแผงด้านหลังของอินเวอร์เตอร์
 4. วางโครงติดผนังไว้ด้านข้างและเจาะรูตามที่ทำเครื่องหมายไว้
 5. ใส่พุกสกรูในรูเจาะถ้าจำเป็นสำหรับพื้นผิวรองรับ
 6. ยึดกรอบติดผนังในแนวนอนโดยใช้สกรูและแหวนรอง
 7. 851014028
 8. เกี่ยวอินเวอร์เตอร์เข้ากับโครงติดผนัง
 9. ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอินเวอร์เตอร์ด้วยเครน ให้นำหมุดห่วงออกจากเกลียวที่ด้านบนของอินเวอร์เตอร์และใส่ปลั๊กอุดแทน
 10. 853288204
 11. ถอดสกรูหกตัวออกจากฝาปิดด้านล่างของอุปกรณ์โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (AF 3)
 12. 853288588
 13. พลิกฝาปิดด้านล่างของตัวเครื่องและนำออก
 14. 853288972
 15. ในการยึดอินเวอร์เตอร์ไม่ให้ถูกยกออกจากผนัง โดยไม่ตั้งใจ ให้ต่อเข้ากับผนังโดยใช้วัสดุยึด ที่เหมาะสม ใช้รูเจาะด้านล่างทั้งสองรูที่แผง ด้านหลังของอินเวอร์เตอร์
 16. ตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง