กำหนดค่า Q ตามต้องการ 24/7


ด้วยฟังก์ชัน "Q ตามต้องการ 24/7" อินเวอร์เตอร์ยังคงเชื่อมต่อกับโครงข่ายสาธารณูปโภคค้างคืนและจ่ายพลังงานผ่านโครงข่ายสาธารณูปโภคเพื่อให้สามารถให้กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เมื่อเชื่อมต่อข้ามคืน อินเวอร์เตอร์จะดึงกำลังไฟฟ้าจริงจำนวนเล็กน้อยจากโครงข่ายสาธารณูปโภคเพื่อจัดหาแอสเซมบลีภายในเท่านั้น อินเวอร์เตอร์สามารถให้กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟได้สูงถึง 100% การจัดหากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟระหว่างการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้านำไปสู่การลดกำลังงานการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า ซึ่งหมายความว่าที่กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 100% กำลังงานการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าเป็น 0%

การตั้งค่าทั่วไปของบริการการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า (เช่น จุดตั้งค่า cos phi หรือกราฟคุณลักษณะ Q (V)) ไม่สามารถตั้งค่าอย่างเต็มรูปแบบโดยอิสระจากฟังก์ชัน "Q ตามต้องการ 24/7" ผ่านพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง - "Q ตามต้องการ 24/7" อนุญาตเฉพาะข้อกำหนด Q มีการหมายเหตุไว้ที่นี่ว่าการตั้งค่าบางอย่างสามารถมีผลต่อการตั้งค่าและฟังก์ชันการสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอื่น ๆ

ซึ่งหมายความว่าหากฟังก์ชัน "Q ตามต้องการ 24/7" "ทำงานอยู่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอื่น ๆ (เช่น cos phi) ระหว่างการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนของอินเวอร์เตอร์ได้ หากต้องการให้มีการจัดหากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟอิสระระหว่างการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้นการจัดหากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะต้องมีการสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ผ่านชุดควบคุมขั้นสูง

ปัจจุบันการจัดหากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสามารถอ่านได้ผ่านกระแสเฟสและแรงดันไฟฟ้าเฟสในค่าชั่วขณะ (ค่าชั่วขณะ > ด้าน AC > กระแสเฟส / แรงดันเฟส) หรือที่ร้องขอผ่าน Modbus

ขั้นตอน:

 1. เริ่มต้น Sunny Explorer
 2. เข้าสู่ระบบในฐานะ ผู้ติดตั้ง
 3. เลือก ตัวเลือก > SMA Grid Guard ....
 4. ป้อนรหัส SMA Grid Guard
 5. เลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในแผนผังระบบ
 6. เลือกแท็บ ตั้งค่า ในเมนูอุปกรณ์
 7. เลือก [แก้ไข]
 8. เลือกกลุ่มพารามิเตอร์ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมระบบ > อินเวอร์เตอร์> การกำหนดค่าของเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าสถิต.
 9. ตั้งค่าพารามิเตอร์ โหมดการทำงานของเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าสถิต เป็นโหมดการทำงานที่ต้องการ เมื่อทำเช่นนั้นโปรดทราบว่าสำหรับ "Q ตามต้องการ 24/7" จะไม่มีการเลือกโหมดการทำงานที่มี cos Phi
 10. เลือกพารามิเตอร์ โหมดการทำงานของเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าสถิตสำหรับ Q ตามต้งการ และตั้งค่าเป็นโหมดการทำงานที่ต้องการด้วย
 11. ขึ้นอยู่กับการเลือกโหมดการทำงานของเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าสถิต ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโหมดปฏิบัติการที่เลือก (เช่น กราฟคุณลักษณะ แรงดันไฟฟ้า / กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ Q (V) โดยมีหรือไม่มีจุดข้อมูลหรือจุดตั้งค่ากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ Q)
 12. คลิกที่ [บันทึก].